Temel Varoluşçu Analiz Eğitimi

Temel Varoluşçu Analiz Eğitimi 2017-2018 dönemi kayıtları kapanmıştır.

Bir sonraki eğitim grupları Ekim 2018’de başlayacaktır. Bu gruplar için kayıtlar Ocak 2018’de açılacaktır. Eğitime dair ayrıntıları bilgilere bu sayfadan ulaşabilirsiniz. Önkayıt yaptırmak için başvuru formunu doldurabilirsiniz.

Ayrıntılı bilgi için sayfanın devamını okuyabilirsiniz.

Varoluşçu Analiz Nedir?
Varoluşçu Analiz, varoluşçu yöntemle derinlikli psikoterapi çalışması yürütmenin temel yönelimidir.

Varoluşçu Analiz ve varoluşçu psikoterapilerin tamamı, kişinin semptomuna odaklanıp, bunu sönümlendirmeyi hedeflemek yerine, semptomun kişinin hayatında kendini nasıl ifade ettiğini bütünlüklü olarak ele alır. Sorunsuz veya çatışmasız bir hayattan ziyade, hayatın getirdiklerini anlamaya çalışır ve dönüştürmeye zemin hazırlar.

Varoluşçu Analiz’de amaç, kişinin olduğu yeri mümkün olduğu kadar iyi bir şekilde betimlemesiyle beraber çeşitli formlarda kendi yarattığı sınırların ötesinde var olma alanları açmasına rehberlik etmektir.

Varoluşçu Analiz yöntemi bir çok farklı varoluşçu fikir ve felsefeden faydalandığı gibi, varoluşçu psikoterapiler coğrafyasında yer alan çeşitli ekolleri de entegre etmektedir (Logoterapi, Dasein Analizi, Varoluşçu Grup Terapisi veya Varoluşçu Çift Terapisi gibi). Bu yöntem aynı zamanda psikodinamik-psikanalitik bakış açılarından da faydalanmaktadır.

Varoluşçu Analiz psikoterapide çalışma çerçevesini oluşturan kuramsal unsurların bazıları aşağıda listelenmiştir:
• Felsefe ve tarih boyunca insanların tanımladığı şekillerde “iyi” veya “dolu dolu” yaşamak üzerine kuramlar
• Hayatta olmak ne demek?
• Semptomları bastırmak veya ortadan kaldırmak yerine kişinin varoluşuna dair bir unsuru işaret eden rehberler ve mesajlar olarak görmek
• Anlam
• İlişkiler
• Hayat nasıl yaşamaya değer kılınır?
• Sınırlar ve limitler
• Benlik
• Kendini bilme süreci
• Kutuplar, ikilemler, çelişkiler ve çatışmalar – çözülecek birer sorun olarak değil, rehber olarak
• Geçicilik ve sonsuzluk ikileminde yaşamak
• Kaçınılmaz kaygının rehberliğini öğrenmek
• Kaygı ve umutsuzluğu daha doyurucu bir yaşam için başlangıç noktası olarak almak
• Bedeni ve duyguları anlamak
• Özgürlük ve gereklilik ikilemi
• Özgürlük-seçim-sorumluluk zinciri
• Sınırları keşfetmek ve sınır durumlar
• Niyet
• Dünyada olma hali ve sürekli ilişkisellik
• Otantiklik
• Gaflet ve hiçlik

Varoluşçu Analiz’in temel yöntemi, danışanın deneyimlerini mümkün olan en ince ayrıntılarıyla betimlendiren fenomenolojidir. Bununla beraber Varoluşçu Analiz, fenomenolojinin yanına hermenütik ve yorumlama tekniklerini de kullanmaktadır.
Varoluşçu Analiz psikoterapi uygulamasının beslendiği bazı filozof ve uygulamacılar ise şunlardır:
• Soren Kierkegaard
• Friedrich Nietzsche
• Edmund Husserl
• Karl Jaspers
• Martin Heidegger
• Martin Buber
• Jean-Paul Sartre
• Paul Tillich
• Ludwig Binswanger
• Medard Boss
• Rollo May
• Ronald D. Laing
• Alfried Laengle
• Emmy van Deurzen
• Robert D. Stolorow

Eğitimin Amacı
Varoluşçu Analiz eğitiminin amacı, katılımcıları Varoluşçu Analiz ve varoluşçu psikoterapilerin kavramları ile tanıştırmak, bu kavramları kendi hayatlarında uygulamaları için rehberlik etmek ve katılımcıların profesyonel hayatlarına Varoluşçu Analiz kavram ve yöntemlerini entegre etmelerini sağlamaktır.

Katılımcılar, eğitimin ilk yılını bitirdiklerinde (Kuramsal Eğitim) Varoluşçu Analiz ve varoluşçu psikoterapi kavramlarını yakından tanımış ve bu kavramların kendi hayatlarındaki yansımaları üzerine iç görü geliştirmiş olacaklardır.
İkinci yılı (Uygulamalı Eğitim) bitiren katılımcıların ise, Varoluşçu Analiz kavram ve tekniklerine hakim olmak ve kendi mesleklerinde bu kavram ve teknikleri uygulayabilmek üzere ilk ve temel adımı atmaları hedeflenmektedir.

Eğitim Süresi*
Temel eğitim toplam iki sene sürmektedir. Yazın eğitim 2 ay için tatile girmektedir.

Hafta sonu grupları 
Her yıl (1. ve 2. yıllarda), ayda bir tam gün, buluşma başına 6 saat olmak üzere yıl boyunca 10 kere buluşulacaktır.
Bu buluşmalarda etkileşim grubu, kuramsal konuların işlenmesi, ileri konuların seminer formatında işlenmesi ve de vaka sunumları gerçekleşir.

Hafta içi grupları 
Her yıl (1. ve 2. yıllarda), Ekim – Haziran arasında iki haftada bir, Çarşamba akşamları, her biri 3 saatlik olmak üzere 20 kere buluşulacaktır. Hafta sonu grupları ile aynı miktarda saat eğitim verilecektir.

Her buluşma eğitimin farklı bir elementine ayrılır; grup psikoterapisi, kuramsal konuların işlenmesi, ileri konuların seminer formatında işlenmesi ve de vaka sunumları gibi.

*Eğitim takvimi için lütfen aşağıdaki Eğitim Buluşma Programı ve Tarihleri kısmına bakınız.

Başvuru İçin
Lütfen başvuru formunu kullanın – BAŞVURU FORMU

Sorularınız için:
Varoluşçu Akademi
Telefon: 0212 243 15 43
Email: iletisim@varoluscuakademi.com
Websitesi: http://www.varoluscuakademi.com

Eğitim Şekli
1. Yıl Kuramsal
Eğitim bu yılda dört ana kısımdan oluşmaktadır:
• Okumalar
• Etkileşim grubu
• Kuramsal seminerler
• Geribildirim (reflective) yazıları

Kuramsal Eğitim ana konuları:
1) Varoluşçu felsefeye giriş
2) Varoluşçu psikoterapilere giriş
3) Anlam odaklı logoterapi
4) Fenomenolojik yaklaşım
5) Temel varoluşçu kavramlar ve uygulamaları
6) Radikal Britanya ekolüne giriş

2. Yıl Uygulamalı
Eğitimin bu yılı ise beş ana kısımdan oluşmaktadır:
• Okumalar
• Etkileşim grubu
• Kuramsal seminerler
• Vaka sunumları ve çalışmaları
• Geribildirim (reflective) yazıları
• Bitirme projesi

Uygulamalı Eğitim’in konuları:
• Varoluşçu açıdan vaka formülasyonu
• Önemli varoluşçu felsefeciler, felsefeleri ve uygulamada yerleri (Kierkegaard, Nietzsche, Jaspers, Heidegger, Buber ve Sartre başta olmak üzere)
• Varoluşçu grup terapilerine giriş
• Varoluşçu çift terapisine giriş
• Anti-psikiyatri hareketi veya Dasein analizi gibi farklı varoluşçu uygulamalar

2017-2018 Yılı Buluşma Programı 
Hafta sonu grupları:
Bütün buluşmalar ayda bir defa, saat 11.00 ile 17.30 arası gerçekleşir.

Kuramsal Eğitim (1. Yıl)
11.00 – 11.50 Etkileşim grubu
12.00 – 12.50 Kuramsal eğitim – 1
13.00 – 13.50 Kuramsal eğitim – 2
13.50 – 14.30 Öğle arası
14.30 – 15.20 Kuramsal eğitim – 3
15.30 – 16.20 Kuramsal eğitim – 4
16.30 – 17.30 Uygulamalar

Uygulamalı Eğitim (2. Yıl)
11.00 – 11.50 Etkileşim grubu
12.00 – 12.50 Kuramsal eğitim – 1
13.00 – 13.50 Kuramsal eğitim – 2
13.50 – 14.30 Öğle arası
14.30 – 15.20 Kuramsal eğitim – 3
15.30 – 16.20 Vaka sunumu – 1
16.30 – 17.30 Vaka sunumu – 2

Hafta içi grupları:
Bütün buluşmalar iki haftada bir Çarşamba akşamları 18.30 ile 21.30 saatleri arasında gerçekleşecektir.

Her buluşmada, eğitimin çeşitli elementleri (etkileşim grubu, kuramsal konuların işlenmesi, ileri konuların seminer formatında işlenmesi ve de vaka sunumları gibi), haftasonu grubu ile eşit oran verilerek işlenecektir.

2017-2018 Yılı Buluşma Tarihleri (*2018-2019 dönemi buluşma tarihleri Mayıs 2018’de açıklanacaktır)
Hafta sonu grupları:
1. Yıl Grubu
7 Ekim 2017
4 Kasım 2017
2 Aralık 2017
6 Ocak 2018
10 Şubat 2018
10 Mart 2018
7 Nisan 2018
12 Mayıs 2018
2 Haziran 2018
30 Haziran 2018

2. Yıl Grubu
23 Eylül 2017
14 Ekim 2017
11 Kasım 2017
9 Aralık 2017
13 Ocak 2018
17 Şubat 2018
17 Mart 2018
14 Nisan 2018
19 Mayıs 2018
9 Haziran 2018

Hafta içi grupları:
Yeni açılacak hafta içi grubu ilki 11 Ekim 2017 Çarşamba olmak üzere her Çarşamba buluşuyor olacaktır. İki haftada bir olmak üzere toplam 20 buluşma gerçekleşecek, kesin buluşma takvimi Eylül 2017’de açıklanacaktır.

Başvuru ve Kayıt 
İlgilenen kişiler Mayıs 2016 – Ekim 2016 ayları arasında aşağıdaki adımları izleyerek başvuru süreçlerini başlatabilirler.

1. Websitesindeki elektronik başvuru formunu doldurun. Başvuru formu için: BAŞVURU FORMU
2. Mülakat randevunuz için Varoluşçu Akademi’den en kısa zamanda aranacaksınız (en geç iki hafta içinde).
3. Mülakat gününde eğitmen ile bir öngörüşme gerçekleştireceksiniz.
4. Mülakat sonucunuz en geç bir hafta içerisinde tarafınıza iletilecek.
5. Eğitime alındığınız takdirde ilk eğitim ayının ücreti ödeyerek (indirimli olarak tüm yılın ücretini ödeyerek) ve yıllık eğitim kontratını imzalayarak kaydınızı kesinleştirebilirsiniz.

*Önemli not: Grupların kontenjanı sadece 18 kişi ile sınırlıdır. Grupların dolması halinde bekleme listesine alınabilirsiniz. Bu nedenle ilgilenen kişilerin başvuru süreçlerini hemen başlatmalarını öneririz.
Başvuru formu için: BAŞVURU FORMU

Ödeme Şekli
Eğitim ücreti 10 taksitte ödenebilir. Bu durumda aylık ödeme miktarı  410TL’dir (KDV dahil). (*2018-2019 döneminde ücret enflasyon oranına göre güncellenecektir. 2018-2019 dönemi ücretleri Mayıs 2018’de açıklanacaktır)
Ödemeler banka havalesi veya buluşma günü yapılabilir.
Her ayın ödemesi bir önceki ay gerçekleşir (örneğin ekim ödemesi kayıt esnasında, kasım ödemesi ekimde gibi). Hafta içi gruplarında da ödemeler aylık olarak, bahsi geçen ayın başında gerçekleşecektir. (Haftaiçi grupları için ayrıntılı ödeme planı Eylül 2016’da açıklanacaktır.)

Yıllık peşin ödemelerde %10 indirim uygulanır (Yıllık 3.690TL (KDV dahil)).
Önemli not: Katılımcılar katılmadıkları aktiviteler dahil bütün buluşmaların ödemelerini yapmakla yükümlüdürler.

Eğitimden Sonra İmkanlar

İki yıllık Temel Varoluşçu Analiz Eğitimi’ni tamamlayan katılımcılar opsiyonel olarak süpervizyon almak ve uygulamaya yoğunlaşmak üzere  “İleri Çalışmalar” etkinliklerine katılabilir. Ayrıntılı bilgi için tıklayın.

Temel Varoluşçu Analiz Eğitimi’ni bitiren katılımcılar Varoluşçu Akademi dahil bir çok yerde varoluşçu yönelimli psikoterapistler olarak çalışabilirler. Katılımcıların çalışma koşullarını mesleki ünvanları belirlemektedir.

Varoluşçu psikoterapiler alanında ilerlemek isteyen kişilere ilgili danışmanlık da verilecektir (süpervizyon, master, doktora imkanları gibi).

Sertifikasyon
İki yıllık eğitimi tamamlayan katılımcılar Temel Varoluşçu Analiz Diploması alabileceklerdir. Bu belge Varoluşçu Psikoterapiler Derneği “EXİSTanbul” tarafından onaylıdır.
Varoluşçu Akademi ve Varoluşçu Psikoterapiler Derneği, World Confederation of Existential Therapy (WCET) ve Federation of Existential Therapists of Europe (FETE) kurucu üyesidir.
Bu eğitim Viktor Frankl Institute of Logotherapy (Dallas, Teksas) ve benzeri kurumlar tarafından tanınmaktadır.

Önemli not: TVAE eğitimi, katılımcılarına psikolog, psikoterapist veya benzeri bir yüksek öğrenim gerektiren ünvan vermemektedir. İki yıllık eğitimi bitiren katılımcılar kendi mesleki ünvanları ve ünvanlarının gerektirdikleri sorumluluk ve görevlere tabilerdir.

Eğitmenler
Eğitmenler hakkında ayrıntılı bilgilere Ekibimiz sayfasından ulaşabilirsiniz.

  • Ferhat Jak İçöz, MA, MSc, PsyD Adayı, Uzm. Klinik Psikolog, Yetişkin ve Grup Psikoterapisti
  • Berçem Göktürk, Uzm. Klinik Psikolog Adayı, Ergen ve Yetişkin Psikoterapisti
  • Büşra Tarçalır Erol, MA, Uzm. Klinik Psikolog, Çocuk ve Yetişkin Psikoterapisti
  • Gizem Güroy, MA, Uzm. Psikolog, Yetişkin Psikoterapisti
  • İlknur İnci Ünal, MA, Yetişkin Psikoterapisti
  • Onur Yılmaz, M.D., Psikiyatri Uzmanı Doktor, Yetişkin Psikoterapisti
  • Süreyya Aysun Arıcan, Uzm. Klinik Psikolog Adayı, Çift, Aile ve Yetişkin Psikoterapisti