Temel Varoluşçu Analiz Eğitimi

EKİM 2018’DE BAŞLAYACAK 2018-2020 DÖNEMİ EĞİTİM GRUPLARI HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU

İstanbul-Cumartesi, İstanbul-Çarşamba ve Gaziantep grupları için Temel Varoluşçu Analiz Eğitimi 2018-2020 dönemi kayıtları dolmuştur. Bu gruplara 2019-2021 dönemi için başvuru kabul edilmektedir.

İzmir grubu için 2018-2020 dönemi kayıtları devam etmektedir.

Eğitime dair ayrıntılı bilgilere bu sayfadan ulaşabilirsiniz. Başvuru için başvuru formunu doldurabilirsiniz.

Ayrıntılı bilgi için sayfanın devamını okuyabilirsiniz.

Varoluşçu Analiz Nedir?
Varoluşçu Analiz, varoluşçu yöntemle derinlikli psikoterapi çalışması yürütmenin temel yönelimidir.

Varoluşçu Analiz ve varoluşçu psikoterapilerin tamamı, kişinin semptomuna odaklanıp, bunu sönümlendirmeyi hedeflemek yerine, semptomun kişinin hayatında kendini nasıl ifade ettiğini bütünlüklü olarak ele alır. Sorunsuz veya çatışmasız bir hayattan ziyade, hayatın getirdiklerini anlamaya çalışır ve dönüştürmeye zemin hazırlar.

Varoluşçu Analiz’de amaç, kişinin olduğu yeri mümkün olduğu kadar iyi bir şekilde betimlemesiyle beraber çeşitli formlarda kendi yarattığı sınırların ötesinde var olma alanları açmasına rehberlik etmektir.

Varoluşçu Analiz yöntemi bir çok farklı varoluşçu fikir ve felsefeden faydalandığı gibi, varoluşçu psikoterapiler coğrafyasında yer alan çeşitli ekolleri de entegre etmektedir (Logoterapi, Dasein Analizi, Varoluşçu Grup Terapisi veya Varoluşçu Çift Terapisi gibi). Bu yöntem aynı zamanda psikodinamik-psikanalitik bakış açılarından da faydalanmaktadır.

Varoluşçu Analiz psikoterapide çalışma çerçevesini oluşturan kuramsal unsurların bazıları aşağıda listelenmiştir:
• Felsefe ve tarih boyunca insanların tanımladığı şekillerde “iyi” veya “dolu dolu” yaşamak üzerine kuramlar
• Hayatta olmak ne demek?
• Semptomları bastırmak veya ortadan kaldırmak yerine kişinin varoluşuna dair bir unsuru işaret eden rehberler ve mesajlar olarak görmek
• Anlam
• İlişkiler
• Hayat nasıl yaşamaya değer kılınır?
• Sınırlar ve limitler
• Benlik
• Kendini bilme süreci
• Kutuplar, ikilemler, çelişkiler ve çatışmalar – çözülecek birer sorun olarak değil, rehber olarak
• Geçicilik ve sonsuzluk ikileminde yaşamak
• Kaçınılmaz kaygının rehberliğini öğrenmek
• Kaygı ve umutsuzluğu daha doyurucu bir yaşam için başlangıç noktası olarak almak
• Bedeni ve duyguları anlamak
• Özgürlük ve gereklilik ikilemi
• Özgürlük-seçim-sorumluluk zinciri
• Sınırları keşfetmek ve sınır durumlar
• Niyet
• Dünyada olma hali ve sürekli ilişkisellik
• Otantiklik
• Gaflet ve hiçlik

Varoluşçu Analiz’in temel yöntemi, danışanın deneyimlerini mümkün olan en ince ayrıntılarıyla betimlendiren fenomenolojidir. Bununla beraber Varoluşçu Analiz, fenomenolojinin yanına hermenütik ve yorumlama tekniklerini de kullanmaktadır.
Varoluşçu Analiz psikoterapi uygulamasının beslendiği bazı filozof ve uygulamacılar ise şunlardır:
• Soren Kierkegaard
• Friedrich Nietzsche
• Edmund Husserl
• Karl Jaspers
• Martin Heidegger
• Martin Buber
• Jean-Paul Sartre
• Paul Tillich
• Ludwig Binswanger
• Medard Boss
• Rollo May
• Ronald D. Laing
• Alfried Laengle
• Emmy van Deurzen
• Robert D. Stolorow

Eğitimin Amacı
Varoluşçu Analiz eğitiminin amacı, katılımcıları Varoluşçu Analiz ve varoluşçu psikoterapilerin kavramları ile tanıştırmak, bu kavramları kendi hayatlarında uygulamaları için rehberlik etmek ve katılımcıların profesyonel hayatlarına Varoluşçu Analiz kavram ve yöntemlerini entegre etmelerini sağlamaktır.

Katılımcılar, eğitimin ilk yılını bitirdiklerinde (Kuramsal Eğitim) Varoluşçu Analiz ve varoluşçu psikoterapi kavramlarını yakından tanımış ve bu kavramların kendi hayatlarındaki yansımaları üzerine iç görü geliştirmiş olacaklardır.
İkinci yılı (Uygulamalı Eğitim) bitiren katılımcıların ise, Varoluşçu Analiz kavram ve tekniklerine hakim olmak ve kendi mesleklerinde bu kavram ve teknikleri uygulayabilmek üzere ilk ve temel adımı atmaları hedeflenmektedir.

Eğitim Süresi*
Temel eğitim toplam iki sene sürmektedir. Yazın eğitim 2 ay için tatile girmektedir.

Hafta sonu grupları 
Her yıl (1. ve 2. yıllarda), ayda bir tam gün, buluşma başına 7 saat olmak üzere yıl boyunca 10 kere buluşulacaktır.
Bu buluşmalarda etkileşim grubu, kuramsal konuların işlenmesi, ileri konuların seminer formatında işlenmesi ve de vaka sunumları gerçekleşir.

Hafta içi grupları 
Her yıl (1. ve 2. yıllarda), Ekim – Haziran arasında iki haftada bir, Çarşamba akşamları, her biri 3 buçuk saatlik olmak üzere 20 kere buluşulacaktır. Hafta sonu grupları ile aynı miktarda saat eğitim verilecektir.

Her buluşma eğitimin farklı bir elementine ayrılır; grup psikoterapisi, kuramsal konuların işlenmesi, ileri konuların seminer formatında işlenmesi ve de vaka sunumları gibi.

*Eğitim takvimi için lütfen aşağıdaki Eğitim Buluşma Programı ve Tarihleri kısmına bakınız.

Başvuru İçin
Lütfen başvuru formunu kullanın – BAŞVURU FORMU

Sorularınız için:
Varoluşçu Akademi
Telefon: 0212 243 15 43
Email: iletisim@varoluscuakademi.com
Websitesi: http://www.varoluscuakademi.com

Eğitim Şekli
1. Yıl Kuramsal
Eğitim bu yılda dört ana kısımdan oluşmaktadır:
• Okumalar
• Etkileşim grubu
• Kuramsal seminerler
• Geribildirim (reflective) yazıları

Kuramsal Eğitim ana konuları:
1) Varoluşçu felsefeye giriş
2) Varoluşçu psikoterapilere giriş
3) Anlam odaklı logoterapi
4) Fenomenolojik yaklaşım
5) Temel varoluşçu kavramlar ve uygulamaları
6) Radikal Britanya ekolüne giriş

2. Yıl Uygulamalı
Eğitimin bu yılı ise beş ana kısımdan oluşmaktadır:
• Okumalar
• Etkileşim grubu
• Kuramsal seminerler
• Vaka sunumları ve çalışmaları
• Geribildirim (reflective) yazıları
• Bitirme projesi

Uygulamalı Eğitim’in konuları:
• Varoluşçu açıdan vaka formülasyonu
• Önemli varoluşçu felsefeciler, felsefeleri ve uygulamada yerleri (Kierkegaard, Nietzsche, Jaspers, Heidegger, Buber ve Sartre başta olmak üzere)
• Varoluşçu grup terapilerine giriş
• Varoluşçu çift terapisine giriş
• Anti-psikiyatri hareketi veya Dasein analizi gibi farklı varoluşçu uygulamalar

2018-2019 Yılı Buluşma Programı 
Hafta sonu grupları:
Bütün buluşmalar ayda bir defa, saat 11.00 ile 18.30 arası gerçekleşir.

Hafta içi grupları:
Bütün buluşmalar iki haftada bir Çarşamba akşamları 18.30 ile 22.00 saatleri arasında gerçekleşecektir.

İzmir ve Gaziantep gruplarının buluşma programları katılımcılara iletilecektir.

Her buluşmada, eğitimin çeşitli elementleri (etkileşim grubu, kuramsal konuların işlenmesi, ileri konuların seminer formatında işlenmesi ve de vaka sunumları gibi), haftasonu grubu ile eşit oran verilerek işlenecektir.

2018-2019 Yılı Buluşma Tarihleri
(*2018-2019 dönemi buluşma tarihleri aşağıdaki şekilde planlanmıştır. Kesin eğitim takvimi Eylül 2018’de katılımcılara iletilecektir.)
İstanbul Cumartesi grupları:
1. Yıl Eğitim Grubu
20 Ekim 2018
17 Kasım 2018
8 Aralık 2018
12 Ocak 2019
16 Şubat 2019
16 Mart 2019
27 Nisan 2019
25 Mayıs 2019
15 Haziran 2019
29 Haziran 2019

2. Yıl Eğitim Grubu
22 Eylül 2018
6 Ekim 2018
3 Kasım 2018
1 Aralık 2018
5 Ocak 2019
9 Şubat 2019
9 Mart 2019
6 Nisan 2019
18 Mayıs 2019
22 Haziran 2019

İstanbul Çarşamba grupları:

 • 1. Yıl Eğitim Grubu ilk buluşmasını 3 Ekim 2018’de gerçekleştirecek ve iki haftada bir Çarşamba akşamları buluşmaya devam edecektir.
 • 2. Yıl Eğitim Grubu ilk buluşmasını 26 Eylül 2018’de gerçekleştirecektir.

İzmir Cumartesi-Pazar grubu:
24-25 Kasım 2018
19-20 Ocak 2019
23-24 Mart 2019
25-26 Mayıs 2019
*Sonraki buluşmalar 2019-2020 döneminde yapılacaktır

Gaziantep Cumartesi-Pazar grubu:
13-14 Ekim 2018
15-16 Aralık 2018
23-24 Şubat 2019
30-31 Mart 2019
3-4 Mayıs 2019

Başvuru ve Kayıt 
İlgilenen kişiler Ocak 2018 – Ekim 2018 ayları arasında aşağıdaki adımları izleyerek başvuru süreçlerini başlatabilirler.

1. Websitesindeki elektronik başvuru formunu doldurun. Başvuru formu için: BAŞVURU FORMU
2. Mülakat randevunuz için Varoluşçu Akademi’den en kısa zamanda aranacaksınız (en geç iki hafta içinde).
3. Mülakat gününde eğitmen ile bir öngörüşme gerçekleştireceksiniz.
4. Mülakat sonucunuz en geç bir hafta içerisinde tarafınıza iletilecek.
5. Eğitime alındığınız takdirde ilk eğitim ayının ücreti ödeyerek (indirimli olarak tüm yılın ücretini ödeyerek) ve yıllık eğitim kontratını imzalayarak kaydınızı kesinleştirebilirsiniz.

*Önemli not: Grupların kontenjanı sadece 20 kişi ile sınırlıdır. Grupların dolması halinde bekleme listesine alınabilirsiniz. Bu nedenle ilgilenen kişilerin başvuru süreçlerini hemen başlatmalarını öneririz.
Başvuru formu için: BAŞVURU FORMU

Ödeme Şekli

Katılımcılar ödemelerini nakit olarak, havale/EFT ile veya kredi kartı aracılığıyla aylık veya yıllık şekilde yapabilirler.

Aylık ödeme

Aylık ödeme yapmayı seçen katılımcılar 2 sene boyunca 20 ödeme yaparlar. Aylık eğitim ücreti 450TL’dir (KDV dahil). (*2018-2019 dönemi eğitim ücretidir. 2019-2020 dönemi ücretleri Ocak 2019’da açıklanacaktır ve enflasyon doğrultusunda güncellenecektir.)

Aylık ödeme takvimi şu şekilde işlemektedir (toplam 20 ödeme):
– Kayıt sırasında 1 ödeme
– 1. sene boyunca 10 ödeme (Ekim-Temmuz)
– 2. sene boyunca 9 ödeme (Eylül-Mayıs)

Yıllık peşin ödeme

Yıllık eğitim ücretini peşin ödemeyi tercih eden katılımcılara %10 indirim sunulmaktadır. Peşin ödeme durumunda yıllık eğitim ücreti 4.500TL yerine 4.050TL (KDV dahil) olacaktır.  

Önemli notlar:
– Katılımcılar katılmadıkları aktiviteler dahil bütün buluşmaların ödemelerini yapmakla yükümlüdürler.
– Kaydın kesinleştirilmesi için aylık ödemenin ilk taksidinin ödenmesi gerekmektedir.

Eğitimden Sonra İmkanlar

İki yıllık Temel Varoluşçu Analiz Eğitimi’ni tamamlayan katılımcılar opsiyonel olarak süpervizyon almak ve uygulamaya yoğunlaşmak üzere  “İleri Çalışmalar” etkinliklerine katılabilir. Ayrıntılı bilgi için tıklayın.

Temel Varoluşçu Analiz Eğitimi’ni bitiren katılımcılar Varoluşçu Akademi dahil bir çok yerde varoluşçu yönelimli psikoterapistler olarak çalışabilirler. Katılımcıların çalışma koşullarını mesleki ünvanları belirlemektedir.

Varoluşçu psikoterapiler alanında ilerlemek isteyen kişilere ilgili danışmanlık da verilecektir (süpervizyon, master, doktora imkanları gibi).

Sertifikasyon
İki yıllık eğitimi tamamlayan katılımcılar Temel Varoluşçu Analiz Diploması alabileceklerdir. Bu belge Varoluşçu Psikoterapiler Derneği “EXİSTanbul” tarafından onaylıdır.
Varoluşçu Akademi ve Varoluşçu Psikoterapiler Derneği, World Confederation of Existential Therapy (WCET) ve Federation of Existential Therapists of Europe (FETE) kurucu üyesidir.
Bu eğitim Viktor Frankl Institute of Logotherapy (Dallas, Teksas) ve benzeri kurumlar tarafından tanınmaktadır.

Önemli not: TVAE eğitimi, katılımcılarına psikolog, psikoterapist veya benzeri bir yüksek öğrenim gerektiren ünvan vermemektedir. İki yıllık eğitimi bitiren katılımcılar kendi mesleki ünvanları ve ünvanlarının gerektirdikleri sorumluluk ve görevlere tabilerdir.

Eğitmenler
Eğitmenler hakkında ayrıntılı bilgilere Ekibimiz sayfasından ulaşabilirsiniz.

 • Ferhat Jak İçöz, MA, MSc, PsyD Adayı, Uzm. Klinik Psikolog, Yetişkin ve Grup Psikoterapisti
 • Berçem Göktürk, Uzm. Klinik Psikolog Adayı, Ergen ve Yetişkin Psikoterapisti
 • Beyza Akgün, Uzm. Psikolog, Ergen, Yetişkin ve Çift Psikoterapisti
 • Büşra Tarçalır Erol, MA, Uzm. Klinik Psikolog, Çocuk ve Yetişkin Psikoterapisti
 • Doğukan Şayan, Uzm. Psikolojik Danışman, Yetişkin ve Grup Psikoterapisti
 • Gizem Güroy, MA, Uzm. Psikolog, Yetişkin Psikoterapisti
 • İlknur İnci Ünal, MA, Yetişkin Psikoterapisti
 • Onur Yılmaz, M.D., Psikiyatri Uzmanı Doktor, Yetişkin Psikoterapisti
 • Süreyya Aysun Arıcan, Uzm. Klinik Psikolog Adayı, Çift, Aile ve Yetişkin Psikoterapisti