Temel Varoluşçu Analiz Eğitimi

2022-2024 dönemi için kayıtlar tamamlanmıştır. 2023-2025 dönemi için başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Ekim 2023’de başlayacak gruplar için Ocak 2023’de mülakatlara başlanacaktır.

Ekim 2023’de başlayacak 2023-2025 dönemi için Cumartesi (ayda bir gün, tam gün, yüz yüze) ve Çarşamba (iki haftada bir, akşam, uzaktan eğitim) grupları planlanmaktadır.

Başvurmak için tıklayın.
Eğitime dair ayrıntılı bilgilere bu sayfadan ulaşabilirsiniz. Başvuru için başvuru formunu doldurabilirsiniz.

Eğitime dair ayrıntılı bilgiler için sayfanın devamını okuyabilirsiniz.

A. Varoluşçu Analiz Nedir?
Varoluşçu Analiz, varoluşçu yöntemle derinlikli ve felsefi psikoterapi çalışması yürütmenin temel yöntemidir.

Varoluşçu Analiz ve varoluşçu psikoterapilerin tamamı, kişinin semptomuna odaklanıp, bunu sönümlendirmeyi hedeflemek yerine, semptomun kişinin hayatında kendini nasıl ifade ettiğini bütünlüklü olarak ele alır. Sorunsuz veya çatışmasız bir hayattan ziyade, hayatın getirdiklerini anlamaya çalışır ve dönüştürmeye zemin hazırlar.

Varoluşçu Analiz’de amaç, kişinin olduğu yeri mümkün olduğu kadar iyi bir şekilde betimlemesiyle beraber çeşitli formlarda kendi yarattığı sınırların ötesinde var olma alanları açmasına rehberlik etmektir.

Varoluşçu Analiz yöntemi bir çok farklı varoluşçu fikir ve felsefeden faydalandığı gibi, varoluşçu psikoterapiler coğrafyasında yer alan çeşitli ekolleri de entegre etmektedir (Logoterapi, Dasein Analizi, Varoluşçu Grup Terapisi veya Varoluşçu Çift Terapisi gibi). Bu yöntem aynı zamanda psikodinamik-psikanalitik bakış açılarından da faydalanmaktadır.

Varoluşçu Analiz psikoterapide çalışma çerçevesini oluşturan kuramsal unsurların bazıları aşağıda listelenmiştir:
• Felsefe ve tarih boyunca insanların tanımladığı şekillerde “iyi” veya “dolu dolu” yaşamak üzerine kuramlar
• Hayatta olmak ne demek?
• Semptomları bastırmak veya ortadan kaldırmak yerine kişinin varoluşuna dair bir unsuru işaret eden rehberler ve mesajlar olarak görmek
• Anlam
• İlişkiler
• Hayat nasıl yaşamaya değer kılınır?
• Sınırlar ve limitler
• Benlik
• Kendini bilme süreci
• Kutuplar, ikilemler, çelişkiler ve çatışmalar – çözülecek birer sorun olarak değil, rehber olarak
• Geçicilik ve sonsuzluk ikileminde yaşamak
• Kaçınılmaz kaygının rehberliğini öğrenmek
• Kaygı ve umutsuzluğu daha doyurucu bir yaşam için başlangıç noktası olarak almak
• Bedeni ve duyguları anlamak
• Özgürlük ve gereklilik ikilemi
• Özgürlük-seçim-sorumluluk zinciri
• Sınırları keşfetmek ve sınır durumlar
• Niyet
• Dünyada olma hali ve sürekli ilişkisellik
• Otantiklik
• Gaflet ve hiçlik

Varoluşçu Analiz’in temel tekniği, danışanın deneyimlerini mümkün olan en ince ayrıntılarıyla betimlemesine rehberlik eden fenomenolojidir. Bununla beraber Varoluşçu Analiz, fenomenolojinin yanı sıra yorumlama tekniklerini de (hermenütik) kullanmaktadır.
Varoluşçu Analiz psikoterapi uygulamasının beslendiği bazı filozof ve uygulamacılar ise şunlardır:
• Soren Kierkegaard
• Friedrich Nietzsche
• Edmund Husserl
• Karl Jaspers
• Martin Heidegger
• Martin Buber
• Jean-Paul Sartre
• Emmanuel Levinas
• Paul Tillich
• Ludwig Binswanger
• Medard Boss
• Rollo May
• Ronald D. Laing
• Emmy van Deurzen

B. Eğitimin Amacı
Varoluşçu Analiz eğitiminin amacı, katılımcıları Varoluşçu Analiz ve varoluşçu psikoterapilerin kavramları ile tanıştırmak, bu kavramları kendi hayatlarında uygulamaları için rehberlik etmek ve katılımcıların profesyonel hayatlarına Varoluşçu Analiz kavram ve yöntemlerini entegre etmelerini sağlamaktır.

Varoluşçu terapi alanında uzmanlaşmak isteyen katılımcılar için bu eğitim temel seviye görevi görmektedir. Bu alanda uzmanlaşmaya devam etmek isteyen katılımcılarımız TVAE’yi bitirdikten sonra Varoluşçu Terapi Formasyonu‘na başvurabilmektedir.

C. Eğitim Süresi*
Temel eğitim toplam iki sene sürmektedir. Yazın eğitim 2 ay için tatile girmektedir. Buluşmalar kuramsal konu, ileri konulara dair seminer, uygulama ve de vaka sunumu saatlerinden oluşur.

Hafta sonu grupları 
Her yıl (1. ve 2. yıllarda), Ekim – Haziran arasında ayda bir tam gün, buluşma başına 6 saat olmak üzere yıl boyunca 10 kere buluşulacaktır (yıl boyunca yapılan ve katılımcıların katılımının mecburi olduğu konferanslar hariç).

Hafta içi grupları 
Her yıl (1. ve 2. yıllarda), Ekim – Haziran arasında iki haftada bir, Çarşamba akşamları, her biri 3 saatlik olmak üzere 20 kere buluşulacaktır (yıl boyunca yapılan ve katılımcıların katılımının mecburi olduğu konferanslar hariç). Hafta sonu grupları ile aynı miktarda saat eğitim verilecektir.

*Eylül-Haziran dönemini kapsayan eğitim takvimi bir önceki Haziran’da belirlenir.

D. Eğitim Şekli
Birinci sene
Eğitim bu yılda beş ana kısımdan oluşmaktadır:
• Okumalar
• Kuramsal seminerler
• Uygulama
• Geribildirim (reflective) yazıları

Birinci senenin ana konuları:
1) Varoluşçu felsefeye giriş
2) Varoluşçu psikoterapilere giriş
3) Fenomenolojik yaklaşım
4) Temel varoluşçu kavramlar ve uygulamaları
5) Radikal Britanya ekolüne giriş
6) Varoluşçu açıdan vaka formülasyonu

İkinci sene
Eğitimin bu yılı ise beş ana kısımdan oluşmaktadır:
• Okumalar
• Kuramsal seminerler
• Vaka sunumları ve çalışmaları
• Geribildirim (reflective) yazıları
• Bitirme projesi

İkinci senenin ana konuları:
1) Önemli varoluşçu felsefeciler, felsefeleri ve uygulamada yerleri (Kierkegaard, Nietzsche, Jaspers, Heidegger, Buber ve Sartre başta olmak üzere)
2) Anti-psikiyatri hareketi gibi farklı varoluşçu uygulamalar

E. Buluşma Programı
Cumartesi grupları:
Bütün buluşmalar ayda bir defa, saat 10.00 ile 17.30 arası gerçekleşir. Buluşmalar İstanbul’da bir eğitim salonunda gerçekleşecektir. *pandemi koşulları bittiği takdirde. Aksi takdirde bu grubun da buluşmaları online mecrada gerçekleşecektir.

Çarşamba grupları:
Bütün buluşmalar iki haftada bir Çarşamba akşamları 19.00 ile 22.00 saatleri arasında gerçekleşecektir. Buluşmalar uzaktan eğitim prensipleri ile online mecrada gerçekleşmektedir. 

Eğitim Ekim 2021’de başlayacaktır.

F. 2022-2024 Dönemi Eğitim Takvimleri
2023-2025 dönemi eğitim takvimi Haziran 2023’de duyurulacaktır. Kesinleşmiş program Ağustos 2023’de katılımcılarla paylaşılacaktır.

G. Başvuru ve Kayıt
Bu eğitim sadece ruh sağlığı alanı profesyonellerine ve öğrencilerine açıktır. İlgilenen kişiler aşağıdaki adımları izleyerek başvuru süreçlerini başlatabilirler.

1. Websitesindeki elektronik başvuru formunu doldurarak başvurunuz için ilk adımı atabilirsiniz. Başvuru formu için: BAŞVURU FORMU
2. Mülakat randevunuz için Varoluşçu Akademi’den aranacaksınız. Bekleme listemizde çok başvuru olduğu için mülakatınız için katılımcıların aranması zaman zaman uzun sürebilmektedir. 
3. Mülakat randevunuzda program direktörü ile telefonda öngörüşmenizi gerçekleştireceksiniz.
4. Mülakat sonucunuz mülakatınızın sırasında size bildirilecektir. 

Eğitime kabul edilmenizi takiben aşağıdaki adımları 15 gün içerisinde tamamlamanız beklenmektedir:
– Size iletilen kayıt formlarını doldurup iletmek
– Kayıt ücretini (1500TL) size iletilen banka hesabına yatırmak

H. Ücret ve Ödeme Seçenekleri

Belirtilen ücretler 2022-2023 dönemi içindir. 2023-2024 akademik yıl ücretleri Ocak 2023’de açıklanacaktır.
İki yıllık eğitimin toplam ücreti 27.500TL’dir ve farklı ödeme seçenekleri mevcuttur.

1- Kayıt ücreti
Eğitime kabul edildikten sonra yerinizi kesinleştirmek için 1.500TL’lik bir kayıt ücreti yatırmanız gerekmektedir. Eğitime katılmaktan vazgeçmeniz durumunda bu ücret iade edilmeyecektir. Kayıt ücreti toplam eğitim ücretinden düşülmektedir.

2- Peşin ödeme
Kayıt ücreti ödendikten sonra kalan 26.000TL’lik miktarı peşin olarak mümkündür. Eğitim ücretini peşin ödemeyi tercih eden katılımcılara bu miktar üzerinden %10 indirim sunulmaktadır. Peşin ödeme durumun iki yıllık eğitim ücreti 26.000TL yerine 23.400TL (KDV dahil) olacaktır. Peşin ödeme yapan katılımcılar senelik ücret artışından etkilenmezler. Peşin ödemelerin Ağustos 2022’de tamamlanması beklenmektedir.

3- Aylık ödeme
Aylık ödeme yapmayı tercih eden katılımcıların eğitim ücretlerini 20 ay boyunca ödemek imkanı bulunmaktadır. Aylık ödeme miktarı yıllık olarak belirlenmektedir. Aylık ödeme miktarı 2022-2023 dönemi için (ilk 10 ödeme) 1.300TL’dir (KDV dahil). 2023-2024 dönemi aylık ödeme miktarı Haziran 2023’de açıklanacak ve son 10 ödemeyi etkileyecektir. Ödemeler Ekim 2022’de başlayıp Mayıs 2024’de bitecek şekilde aylık olarak banka üzerinden gerçekleşir. 

Önemli notlar:
– Katılımcılar katılmadıkları aktiviteler dahil bütün buluşmaların ödemelerini yapmakla yükümlüdürler.
– Varoluşçu Akademi’ye yapılan ödemelere dair iade yapılmaz.
– Varoluşçu Akademi her sene ücretlerini gözden geçirmekte ve güncellemektedir. Bu ücretler 2022-2023 dönemi için geçerli olup, 2023-2024 ücretleri Haziran 2023’de duyurulacaktır.

I. Eğitimden Sonra İmkanlar
İki yıllık Temel Varoluşçu Analiz Eğitimi’ni tamamlayan katılımcılar Varoluşçu Terapi Formasyonu‘na başvurma hakkını kazanırlar. Opsiyonel olarak süpervizyon almak ve uygulamaya yoğunlaşmak üzere  “İleri Çalışmalar” etkinliklerine katılmak da diğer olanaklar arasında bulunmaktadır.

Temel Varoluşçu Analiz Eğitimi’ni bitiren katılımcılar Varoluşçu Akademi dahil bir çok yerde varoluşçu yönelimli psikoterapistler olarak çalışabilirler. Katılımcıların çalışma koşullarını mesleki ünvanları belirlemektedir.

Varoluşçu psikoterapiler alanında ilerlemek isteyen kişilere ilgili danışmanlık da verilecektir (süpervizyon, master, doktora imkanları gibi).

J. Sertifikasyon
İki yıllık eğitimi tamamlayan katılımcılar Temel Varoluşçu Analiz Diploması almaya hak kazanırlar. Bu belge Varoluşçu Psikoterapiler Derneği “EXİSTanbul” tarafından onaylıdır.
Varoluşçu Akademi ve Varoluşçu Psikoterapiler Derneği, World Confederation of Existential Therapy (WCET) ve Federation of Existential Therapists of Europe (FETE) kurucu üyesidir.

Önemli not: TVAE eğitimi, katılımcılarına psikolog, psikoterapist veya benzeri bir yüksek öğrenim gerektiren ünvan vermemektedir. İki yıllık eğitimi bitiren katılımcılar kendi mesleki ünvanları ve ünvanlarının gerektirdikleri sorumluluk ve görevlere tabilerdir.

K. Eğitmenler
Eğitmenler hakkında ayrıntılı bilgilere Ekibimiz sayfasından ulaşabilirsiniz.

  • Dr. Ferhat Jak İçöz (eğitim direktörü) MA, MSc, PsyD, Uzm. Klinik Psikolog, Yetişkin ve Grup Psikoterapisti
  • Büşra Tarçalır Erol, MA, Uzm. Klinik Psikolog, Çocuk ve Yetişkin Psikoterapisti
  • Berçem Göktürk, Uzm. Klinik Psikolog, Ergen, Yetişkin ve Grup Psikoterapisti
  • Bilal Akyüz, Uzm. Klinik Psikolog, Yetişkin ve Grup Psikoterapisti
  • Şevin Ayan, Uzm. Klinik Psikolog, Yetişkin Psikoterapisti
  • Şeyma Keçeli, Uzm. Klinik Psikolog, Yetişkin ve Grup Psikoterapisti
  • Beyza Akgün, Uzm. Psikolog, Ergen, Yetişkin ve Çift Psikoterapisti
  • Damla Kasımoğlu, Uzm. Psikolog, Psikoterapist, M.Sc. 
  • Dilan Tepret, Uzm. Klinik Psikolog, Psikoterapist, M.A.