Varoluşçu Psikoterapilerde İleri Çalışmalar Eğitimi

2018-2019 dönemi için Varoluşçu Psikoterapilerde İleri Çalışmalar Eğitimi açılmayacaktır. Temel Varoluşçu Analiz Eğitimi’ni bitiren katılımcılarımıza yönelik farklı ileri seviye eğitimleri yakında duyurulacaktır. 

Varoluşçu Psikoterapilerde İleri Çalışmalar, Temel Varoluşçu Analiz eğitimini bitiren katılımcıların varoluşçu felsefe, kuram ve uygulamada ilerlemeleri ve derinleşmeleri amacıyla her sene farklı bir konu ile düzenlenmektedir.

2017-2018 Dönemi Süpervizyon Grubu

Ayda bir yarım gün buluşacak grupta her buluşmada iki katılımcı baştan belirlenmiş bir formatta vaka sunumu yapacaktır. Vaka sunumunu vakaya dair tartışma takip edecektir. Her buluşmada iki vaka sunumunun yanı sıra katılımcıların kısa pratik sorularını soracakları bir açık alanda sunulacaktır.

Eğitim Grubu, Program ve Takvim

İleri Çalışmalar – Süpervizyon grubu en fazla 8 katılımcıdan oluşacaktır.

Buluşmalar, aşağıdaki tarihlerde, Cumartesi günleri 9:30-12:00 arası gerçekleşecektir.

2017-2018 döneminde İleri Çalışmalar – Süpervizyon grubu için toplam 10 buluşma gerçekleşecektir. Tarihler şöyledir:

 • 23 Eylül 2017
 • 14 Ekim 2017
 • 11 Kasım 2017
 • 9 Aralık 2017
 • 13 Ocak 2018
 • 17 Şubat 2018
 • 17 Mart 2018
 • 14 Nisan 2018
 • 19 Mayıs 2018
 • 9 Haziran 2018 

Katılım Şartları

Bu eğitim yalnızca temel seviye eğitimini tamamlayanlara ve halihazırda düzenli danışan/hasta görenlere açıktır. Bu eğitim senelik olup, katılımcıların bir sene boyunca eğitime katılımlarını taahhüt etmeleri beklenmektedir. Dileyen eski mezunlar ileri eğitimi süpervizyon ihtiyaçları doğrultusunda istedikleri kadar süre tekrarlayabilirler/alabilirler.

Ödemeler

2017-2018 döneminde toplam 10 adet aylık ödeme mevcuttur.

Sadece İleri Çalışmalar – Süpervizyon’a katılacak katılımcılar için aylık katılım ücreti 200 TL’dir (KDV dahil).

Hem İleri Çalışmalar – Süpervizyon, hem de İleri Çalışmalar – Okuma Grubu’na kayıt yaptıran katılımcılar iki eğitim için aylık toplam 300TL ödeyecektir (KDV dahil).

 

2017-2018 Dönemi Okuma Grubu
(2017-2018 dönemi kitabı: İnsan Meselelerine Varoluşçu Bakışlar, Emmy van Deurzen & Claire Arnold-Baker)

Ayda bir yarım gün buluşacak grupta her buluşmada kitabın iki bölümü tartışılacaktır. Sene boyunca ele alınacak konular dört dünya üzerinden şunlardır:

 1. Cinsellik
 2. İnsan gelişimi
 3. Beden
 4. Yeme sorunları
 5. Bağımlılık
 6. Ölüm
 7. Dil
 8. Diyalog ve iletişim
 9. Duygular
 10. İlişkiler
 11. Aileler
 12. Gruplar
 13. Benlik
 14. Otantiklik
 15. Kaygı
 16. Depresyon
 17. Kayıp ve yas
 18. Rüyalar
 19. Değerler ve inançlar
 20. Politika ve ideoloji 

Eğitim Grubu, Program ve Takvim

İleri Çalışmalar – Okuma Grubu en fazla 8 katılımcıdan oluşacaktır.

Buluşmalar, aşağıdaki tarihlerde, Cumartesi günleri 9:30-12:00 arası gerçekleşecektir.

2017-2018 döneminde İleri Çalışmalar – Okuma Grubu için toplam 10 buluşma gerçekleşecektir. Tarihler şöyledir:

 • 7 Ekim 2017
 • 4 Kasım 2017
 • 2 Aralık 2017
 • 6 Ocak 2018
 • 10 Şubat 2018
 • 10 Mart 2018
 • 7 Nisan 2018
 • 12 Mayıs 2018
 • 2 Haziran 2018
 • 30 Haziran 2018

Katılım Şartları

Bu eğitim yalnızca temel seviye eğitimini tamamlayanlara açıktır. Eğitim grubu senelik olup, katılımcıların bir sene boyunca eğitime katılımlarını taahhüt etmeleri beklenmektedir. Dileyen eski mezunlar bu ileri eğitimi süpervizyon ihtiyaçları doğrultusunda istedikleri sürece tekrarlayabilirler/alabilirler.

Ödemeler

2017-2018 döneminde toplam 10 adet aylık ödeme mevcuttur.

Sadece İleri Çalışmalar – Okuma Grubu’na katılacak katılımcılar için aylık katılım ücreti 200 TL’dir (KDV dahil).

Hem İleri Çalışmalar – Süpervizyon, hem de İleri Çalışmalar – Okuma Grubu’na kayıt yaptıran katılımcılar iki eğitim için aylık toplam 300TL ödeyecektir (KDV dahil).