Varoluşçu Terapi Formasyonu

Önemli notlar:
*Varoluşçu Terapi Formasyonu sadece Temel Varoluşçu Analiz Eğitimi’ni (TVAE) başarı ile tamamlayanlara açıktır (TVAE hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayın).
**Varoluşçu Terapi Formasyonu 2022 döneminde de aday alımı yapacaktır.
***Varoluşçu Terapi Formasyonu 2022 dönemi için tanıtım toplantısı 17 Mayıs 2022’de Zoom üzerinden gerçekleşecektir. Tanıtım toplantısına katılmak isteyenlerin ofis@varoluscuakademi.com adresine email atmalarını rica ederiz.

Varoluşçu Terapi Formasyonu (VTF) Türkiye’de varoluşçu psikoterapist yetişmesi için kurulmuş olan en kapsamlı eğitimdir. Formasyon Federation for Existential Therapy in Europe’un (FETE) European Association for Psychotherapy (EAP) standartlarını baz alarak belirlediği eğitim kriterlerine uygun olarak tasarlanmış ve uygulanmaktadır. 

Formasyonda amaçlanan felsefi anlamda güçlü temellere sahip, terapötik uygulamalarında ileri düzeyde yeti sahibi ve terapi etik çerçevesinden sapmadan çalışan varoluşçu terapistler yetiştirmektir. Bu bağlamda formasyon kuramsal eğitimler, bireysel süpervizyon, süpervizyon altında terapistlik deneyimi gibi alt bileşenlerden oluşmaktadır. Bu ögelerin yanı sıra formasyona dahil olan varoluşçu terapistlerin kendi terapilerinden geçmeleri beklenmektedir. 

Formasyon 5 ila 8 sene arasında sürmektedir. 

Kimler başvurabilir?

Aşağıdaki kriterleri yerine getiren sahip ruh sağlığı çalışanları Varoluşçu Terapi Formasyonu’na başvurabilir.

 • Temel Varoluşçu Analiz Eğitimi’ni tamamlamak
 • Ruh sağlığı alanlarından birinde üniversite derecesine sahip olmak ve bir sonraki derecede öğrenci olmak (örn. Psikoloji lisans diplomasına sahip olup Klinik Psikoloji alanında öğrenci olmak)
 • Bireysel terapiye başlamak (veya bireysel terapiden geçmiş olmak)
 • Halihazırda danışan görmek
 • Okumaları gerçekleştirecek kadar İngilizce dil hakimiyetine sahip olmak

Nasıl başvurulur?

Varoluşçu Terapi Formasyonu 2022 dönemi için 23 Mayıs 2022- 15 Temmuz 2022 tarihleri arasında başvuru kabul edilecek.

Başvurunuzu gerçekleştirmek için aşağıdaki belgeleri ofis@varoluscuakademi.com adresine elektronik ortamda iletmeniz gerekmektedir:

 1. Başvuru formu
 2. Temel Varoluşçu Analiz Eğitimi sertifikası
 3. Ruh sağlığı alanlarından birinde alınmış üniversite derecesini gösteren diploma (örn. Psikoloji lisans diploması)
 4. Ruh sağlığı alanlarından birinde bir sonraki üniversite derecesi diploması veya böyle bir programda öğrenci olunduğuna dair belge (örn. Klinik Psikoloji yüksek lisans diploması, Klinik Psikoloji doktora programında öğrenci olunduğunu gösteren belge)
 5. Niyet mektubu (maksimum 2.000 kelime, adayın neden formasyona dahil olmak istediğini anlatan)
 6. Ayrıntılı özgeçmiş
 7. Bir adet referans mektubu (adayın terapistlik yeti, beceri ve potansiyeline yönelik)

Aday seçim süreci

Yukarıdaki listedeki belgeleri ileten adaylar Varoluşçu Psikoterapilerde Temel Yetiler sınavı için davet edilecekler. Sınav uzaktan gerçekleşecek olup, adayların belli bir süre içinde (48 saat) sınavı tamamlayıp email yolu ile cevaplarını iletmeleri istenecektir.

Varoluşçu Terapi Formasyonunu tamamlama koşulları

 1. Toplam 700 saat kuramsal eğitim 
 2. Toplam 300 saat süpervizyon altında terapistlik deneyimi
 3. Toplam 150 saat süpervizyon 
 4. Toplam 250 saat bireysel terapi
 5. İki izleme kurulunu başarı ile geçmek
 6. Bir varoluşçu terapist tarafından önerilmek
 7. Varoluşçu Terapi Formasyonu Vaka Sunum komitesini başarı ile geçmek
 8. Ruh sağlığı alanlarından toplamı 6 yıla tekabül eden iki derece tamamlamak (örn. Lisans ve yüksek lisans, yüksek lisans ve doktora, tıpta psikiyatri uzmanlığı)

Varoluşçu Terapi Formasyonu boyunca alınması mecburi kuramsal eğitimler

-Teknik Seminerler (minimum 3 sene katılım, 150 saat)
Okuma Grubu (minimum 2 sene katılım, 100 saat) Teknik Seminerler (minimum 3 sene katılım, 150 saat)
Vaka Analizi Seminerleri (minimum 2 sene katılım, 100 saat) Teknik Seminerler (minimum 3 sene katılım, 150 saat)
-Diğer ileri eğitimler, seminerler, konferanslar (150 saat)

Ücretler

Varoluşçu Terapi Formasyonu’na başvurmak ücretsizdir. Kayıt ücreti 2.000TL’dir.

Formasyona kayıtlı oldukları süre boyunca adaylardan yıllık bir kayıt ücreti alınmaktadır. 2022-2023 dönemi için bu ücret 1500TL’dir.

Teknik Seminerler’in, Okuma Grubu’nun ve Vaka Analizi Seminerleri’nin saat başı ücreti 2022-2023 dönemi için 200TL’dir.

Diğer ileri eğitimler, modüller, seminerler ve konferanslar farklı ücretleri olacaktır.

Bunun haricinde adayların alacağı süpervizyonun ve bireysel terapinin ücretlerini direkt olarak süpervizörlerine ve terapistlerine ödemeleri gerekmektedir. Yine bu unsurların ücretlerini adaylar süpervizör ve terapistleriyle görüşmelidir.