Varoluşçu Terapi Formasyonu

Önemli notlar:
*Varoluşçu Terapi Formasyonu sadece Temel Varoluşçu Analiz Eğitimi’ni (TVAE) başarı ile tamamlayanlara açıktır (TVAE hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayın).
**Varoluşçu Terapi Formasyonu başvuruları henüz açılmamıştır. Başvurular açıldıktan sonra TVAE mezunlarına emaille bilgilendirme yapılacak ve başvuru yöntemi bu sayfadan duyurulacaktır.

Varoluşçu Terapi Formasyonu (VTF) Türkiye’de varoluşçu psikoterapist yetişmesi için kurulmuş olan en kapsamlı eğitimdir. Formasyon Federation for Existential Therapy in Europe’un (FETE) European Association for Psychotherapy (EAP) standartlarını baz alarak belirlediği eğitim kriterlerine uygun olarak tasarlanmış ve uygulanmaktadır. 

Formasyonda amaçlanan felsefi anlamda güçlü temellere sahip, terapötik uygulamalarında ileri düzeyde yeti sahibi ve terapi etik çerçevesinden sapmadan çalışan varoluşçu terapistler yetiştirmektir. Bu bağlamda formasyon kuramsal eğitimler, bireysel süpervizyon, süpervizyon altında terapistlik deneyimi gibi alt bileşenlerden oluşmaktadır. Bu ögelerin yanı sıra formasyona dahil olan varoluşçu terapistlerin kendi terapilerinden geçmeleri beklenmektedir. 

Formasyon 5 ila 8 sene arasında sürmektedir. 

Başvuru ve kabul kriterleri 

 • Temel Varoluşçu Analiz Eğitimi’ni tamamlamak
 • Ruh sağlığı alanlarından birinde üniversite derecesine sahip olmak ve bir sonraki derecede öğrenci olmak (örn. Psikoloji lisans diplomasına sahip olup Klinik Psikoloji alanında öğrenci olmak)
 • Bireysel terapiye başlamak 
 • Halihazırda danışan görmek
 • Varoluşçu Psikoterapilerde Temel Yetiler sınavını başarı ile geçmek
  (100 üzerinden 80 ve üstü puan)

Başvuru için gerekli olan belgeler

 1. Temel Varoluşçu Analiz Eğitimi sertifikası
 2. Ruh sağlığı alanlarından birinde alınmış üniversite derecesini gösteren diploma (örn. Psikoloji lisans diploması)
 3. Ruh sağlığı alanlarından birinde bir sonraki üniversite derecesi diploması veya böyle bir programda öğrenci olunduğuna dair belge (örn. Klinik Psikoloji yüksek lisans diploması, Klinik Psikoloji doktora programında öğrenci olunduğunu gösteren belge)
 4. Niyet mektubu (maksimum 2.000 kelime, adayın neden formasyona dahil olmak istediğini anlatan)
 5. Ayrıntılı özgeçmiş
 6. Bir adet referans mektubu (adayın terapistlik yeti, beceri ve potansiyeline yönelik)

Aday seçim süreci

Yukarıdaki listedeki belgeleri ileten adaylar Varoluşçu Psikoterapilerde Temel Yetiler sınavı için davet edilecekler. Bu sınavı başarı ile geçen kişiler ise aday seçim sürecinin son aşaması olarak mülakata alınacaktır. Mülakat sonucu uygun görülen adaylar formasyona kayıt yaptırmak üzere davet edilecekler.

Varoluşçu Terapi Formasyonunu tamamlama koşulları

 1. Toplam 500 saat kuramsal eğitim 
 2. Toplam 300 saat süpervizyon altında terapistlik deneyimi
 3. Toplam 150 saat süpervizyon 
 4. Toplam 250 saat bireysel terapi
 5. İki izleme kurulunu başarı ile geçmek
 6. Bir varoluşçu terapist tarafından önerilmek
 7. Varoluşçu Terapi Formasyonu Vaka Sunum komitesini başarı ile geçmek
 8. Ruh sağlığı alanlarından toplamı 6 yıla tekabül eden iki derece tamamlamak (örn. Lisans ve yüksek lisans, yüksek lisans ve doktora, tıpta psikiyatri uzmanlığı)

Ücretler

Varoluşçu Terapi Formasyonu’na başvurmak ücretsizdir. 

Formasyona kayıtlı oldukları süre boyunca adaylardan yıllık bir kayıt ücreti alınmaktadır. 2020-2021 dönemi için bu ücret 600TL’dir.

Formasyonun ilk üç yılında adayların “Teknik Seminerler” ismindeki haftalık toplantılara katılmaları şarttır. Teknik Seminerler her eğitim yılı Ekim-Haziran arasında 9 ay boyunca ve her hafta bir saat online şekilde gerçekleşir. 2020-2021 dönemi için aylık Teknik Seminer ücreti 400TL’dir.

Kuramsal saatler ileri eğitimler, modüller, seminerler ve konferanslar aracılığıyla tamamlanmakta olup bu unsurların her birinin farklı ücretleri olacaktır.

Bunun haricinde adayların alacağı süpervizyonun ve bireysel terapinin ücretlerini direkt olarak süpervizörlerine ve terapistlerine ödemeleri gerekmektedir. Yine bu unsurların ücretlerini adaylar süpervizör ve terapistleriyle görüşmelidir.