Hakkımızda

2012 yılında kurulan Varoluşçu Akademi, varoluşçu yaklaşımla bireysel ve grup psikoterapi hizmeti sunmayı, verdiği eğitimler ile varoluşçu psikoterapiler ve danışmanlık süreçlerine dair bilgi ve yetkinlik kazandırmayı hedeflemektedir.

Varoluşçu ekol, doygun bir şekilde yaşamanın yolunun, hayatın zorlukları ve sınırlarıyla yüzleşmek olduğunu öne sürer. İnsan olarak hepimiz belli sınırlara tâbi, geniş bir özgürlük alanında yaşamaktayız. Sınırları kabullenmek ve özgürlük alanında seçim yapıp, sorumluluğunu almak bu yoldaki en önemli adımlardır. Varoluşçu terapi, kendinizi ve yaşam koşullarınızı netleştirmeyi ve de zorlandığınız yaşam krizleri ve ilişkileri anlama konusunda yardımcı olmayı hedefler. Bununla birlikte, en çok da kişinin kendine dair daha derin bir anlayış geliştirmesini hedefler. Kendimizi daha iyi anladıkça, hayatı daha iyi yaşama şansı elde ederiz.

Bu ilkelere dayanarak Varoluşçu Akademi, varoluşçu bakış açısını merkeze alan uzmanlarıyla bireylere, gruplara, kurumlara ve meslektaşlara “daha iyi nasıl yaşarız?” sorusunu merkeze koyarak çeşitli hizmetler sunmaktadır. Hizmetlerimizin ayrıntılarına websitemizin ilgili kısımlarını okuyarak ulaşabilirsiniz.