Sena Yüksel Hakkında

Sena Yüksel, 2015 yılında Yeditepe Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun olduktan sonra bir sene Koç Üniversitesi Çocuk ve Aile Çalışmaları Laboratuvarında araştırma asistanlığı yapmıştır. Bahçeşehir Üniversitesi Klinik Psikoloji yüksek lisansının tez aşamasındadır. Bahçeşehir Üniversitesi Beyin ve Biliş Araştırmaları Laboratuvarında Marmara Üniversitesi Hastanesi ile yürütülen OKB projesinin araştırma asistanıdır.

Lisans ve yüksek lisans eğitimi boyunca Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi, Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Fransız Lape Psikiyatri Hastanesi gibi çeşitli kurumlarda stajyer psikolog olarak çalışmıştır. Us Psikiyatri Enstitüsü’nde yetişkinlerle bireysel terapi seanslarını sürdürmüştür. 2016-2018 yılları arasında Kulaktan Kulağa Mindfulness Projesi kapsamında aldığı Mindfulness Temelli Yaklaşımlar Eğitiminin ardından çeşitli sivil toplum kuruluşlarında altışar haftalık Mindfulness Temelli Psiko-Eğitimler vermiştir. Advayta Yoga’dan yoga hocalık eğitimini tamamlamıştır. Tarlabaşı Toplum Merkezi gönüllüsüdür; kadınlarla beden farkındalığı atölye çalışmaları yapmaktadır.