Nazlı Deniz Akış Hakkında

Nazlı Deniz Akış, Koç Üniversitesi Psikoloji bölümünden onur derecesiyle mezun olmuştur. Ardından Klinik Psikoloji yüksek lisansını Bahçeşehir Üniversitesi’nde tamamlamış, “Türkiye’de Şizofreni Tanısı Almış Bireylerin Hastalık ve Tedaviye Bakışı: Nitel Bir Çalışma” başlıklı tezini sunmuştur. Yüksek lisans eğitimi kapsamındaki klinik stajını Fransız Lape Hastanesinde gerçekleştirmiştir.

Psikodinamik Terapiler Merkezi’nden “Psikodinamik Terapiler: Teori ve Uygulama” eğitimini almıştır. Rorschach ve Projektif Testler Derneği’nden “Rorschach” ve “Tematik Algı Testi” eğitimleri almaktadır. Temel Varoluşçu Analiz Eğitimine devam etmektedir. 

2018 yılından itibaren yetişkinlerle bireysel çalışmalarını sürdürmektedir. Terapide psikodinamik ve varoluşçu yaklaşımlarla çalışmaktadır. 2020 yılından itibaren Varoluşcu Akademi bünyesinde çalışmalarını sürdürmektedir.