Asu Hazan Çelebi Hakkında

Asu Hazan Çelebi, Bahçeşehir Üniveristesi Psikoloji bölümünden mezun olmuş ve yine Bahçeşehir Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji Yüksek Lisansı Programı’nı tamamlamıştır. Eğitim hayatı boyunca Bahçeşehir Üniveristesi Psikoloji Bölümünde yürütülen çeşitli araştırma projelerinde araştırma asistanı olarak görev almıştır. Lisans ve yüksek lisans eğitimi süresince çeşitli kurumlarda staj yapmıştır (Otistikler derneği, 2015-2016; Ayna Eğitim ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi, 2018-2019).

İstanbul Psikanaliz Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Derneği’nden “Psikanalize Giriş Seminerleri”ni ve Psikodinamik Terapiler Merkezi’nden “Psikodinamik Terapiler: Teori ve Uygulama” ve “Çağdaş Psikanaliz ve Psikodinamik Terapilerde İleri Çalışmalar” eğitimlerini almıştır. Varoluşçu Akademi bünyesinde “Temel Varoluşçu Analiz Eğitimi”ne devam etmektedir.

2019 yılından bu yana Anya Yayın bünyesinde editörlük yapmaktadır. 2020 yılından beri İstanbul Gedik Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde Gelişim Psikolojisi odaklı dersler vermektedir (Yaşam Boyu Gelişim, Gelişimsel Psikopatoloji ve Çocuk Psikolojisinde Seçme Konular). Psikodinamik ve Varoluşçu yaklaşımlar temelinde yetişkinlerle çalışmalarını sürdürmektedir.