Varoluşçu Koçluk

Varoluşçu Akademi çatısında bireylere, gruplara ve şirketlere varoluşçu koçluk hizmeti verilmeye başlanmıştır.

Randevu almak için tıklayın. Varoluşçu koçluğa dair ayrıntılı bilgilere bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

Varoluşçu koçluğa dair kısa kısa

  • Koçluk, yaşamı daha olumlu bir deneyim haline getirmek için, koç (coach) ve danışan (coachee) arasında kurulan planlı bir öğrenme ve gelişim ilişkisidir.
  • Kişilerin var olan potansiyellerini ortaya çıkararak, ulaşılabilir hedeflere ve olasılıklara odaklanan bir öğrenme ve gelişim sürecidir.
  • Koç danışana kendi farkındalığını artırması ve kendi kararlarını alması için doğru soruları sorar.
  • Varoluşçu Koçluk, oluşan tereddütlerin yaşamın getirdiği belirsizlikler, gerilimler ve sınırlamalar ile karşı karşıya kalmaktan kaynaklandığı varsayımından yola çıkar. Yaşamın anlamını sorusu ile ilgilenir.
  • Varoluşçu Koçluk, diğer birçok yaklaşımda yapıldığı gibi herkese standart tekniklerin uygulanmasını yararlı bulmaz. Bunun yerine danışanın kendi dünya görüşünü netleştirerek yeniden tarif etmesini, bu dünya görüşüyle kendini ve başkalarını nasıl deneyimlediğini, ikilemlerinin, endişelerinin ve yaşamındaki belirsizliklerin aynı dünya görüşünün sonuçları olduğunu daha net bir şekilde fark etmesini sağlayacak güvenli bir ortam sunar.
  • Bunu yaparken varoluşçu düşünceyi, insan felsefesini temel alır.
  • Yaşamının herhangi bir alanında ne yapacağı konusunda tereddüte düşen herkes koçluk alabilir.
  • Koçlukta psikoterapide olduğu gibi tedavi etme amacı güdülmez.
  • Varoluşçu koçluk sürecinin ucu psikoterapide olduğu gibi açık değildir. Süre ve seansların sıklığı ilk seansta ihtiyaca göre belirlenir.

 

Varoluşçu Koçluk (Existential Coaching) Nedir?

Kişi hedeflerine ulaşmak için çaba gösterirken, sık sık yaşamın getirdiği belirsizlikler, gerilimler ve sınırlamalar ile karşı karşıya kalır. Kimi zaman varoluşun bu vazgeçilmezleri karşısında insanın tereddüte düştüğü, ne yapacağını bilemediği durumlar oluşur ki, yaşamın akışında bu gayet normaldir. Bu durumlar iş yaşamında ya da özel yaşamda farklı biçimlerde ortaya çıkabilir, kişi kendini krizin içinde bulabilir, büyük kayıplar yaşayabilir, kaygı, yetersizlik, çaresizlik veya değersizlik hislerine kapılabilir. Bazen de kişi, kendi yetilerinin ve sınırlarının farkına varmadan bodoslama yaşar ve birgün artık yapamaz hale gelir. Kimi zaman da herşeyin anlamsız olduğu hissine kapılabilir, motivasyonunu kaybedebilir.

Varoluşçu Koç, danışanının bu ve benzer durumlarla daha iyi başa çıkabilmesi, daha verimli ve anlamlı bir yaşam sürebilmesi için kendi yolunu bulmasına yardım eder.

Koçlukta varoluşçu yaklaşım sınırlarımız konusunda gerçekçi olmayı teşvik eder, böylece olanaklarımızı keşfetmemizi sağlar. Kendimize, başkalarına ve içinde yaşadığımız dünyaya dair varsayımlarımızı gözden geçirerek anlamlı bir yaşam için yeni olasılıkları görme olanağı yaratırız. Varoluşçu yaklaşım kaygıyı bertaraf etmeye çalışmaz, onunla cesaret ve şefkatle başa çıkmayı öğrenmeyi teşvik eder.

Bu yaklaşımın niyeti kişiyi daha anlamlı bir yaşama yönlendirmektir. Yaşamın acı ve hazlardan, üzüntü ve mutluluklardan, başarı ve başarısızlıklardan, iyi ve kötüden oluştuğunu kabul etmekle ilgilidir. Hepimiz günlük hayatımızı bu zıtlıkların yarattığı gerilim içinde sürdürüyoruz ve genellikle buna tepkimiz kutupların birine doğru kendimizi bırakmak ve diğer kutbun değerini farketmemek ya da reddetmek oluyor. Yaşamın zorluklarıyla başa çıkmakta her iki kutbun da bize sunacağı şeyler olduğunu farkettirmek bu yaklaşımın amacıdır: hem sınırlarımızı hem imkanlarımızı kabullenmek, hem sevdiğimiz hem sevmediğimiz konularla uğraşmak…

Varoluşçu Koçluk, diğer birçok yaklaşımda yapıldığı gibi herkese standart tekniklerin uygulanmasını yararlı bulmaz. Bunun yerine danışanın kendi dünya görüşünü netleştirerek yeniden tarif etmesini, bu dünya görüşüyle kendini ve başkalarını nasıl deneyimlediğini, ikilemlerinin, endişelerinin ve yaşamındaki belirsizliklerin aynı dünya görüşünün sonuçları olduğunu daha net bir şekilde fark etmesini sağlayacak güvenli bir ortam sunar.

Bunu yaparken varoluşçu düşünceyi, insan felsefesini temel alır.

 

Varoluşçu Koçluğun psikoterapiden farkı nedir?  

Psikoterapi, kökleşmiş duygusal problemleri çözmek üzere yapılan konuşma tedavisidir. Oysa koçlukta tedavi etme unsuru yoktur, ortaya konan belli bir sorun, çelişki ya da ikileme odaklanılır. Koçluk süreci danışanın, içinde bulunduğu durumu daha net görmesi ve anlamlandırması için sorgulamasını ve atacağı sonraki adımları ona göre şekillendirmesini amaçlar.

Varoluşçu koçluk sürecinin ucu açık değildir.  Süre ve seansların sıklığı ilk seansta ihtiyaca göre belirlenir.

 

Kimler koçluk alabilir?

Yaşamının herhangi bir alanında ne yapacağı konusunda tereddüte düşen ya da yaşamsal kriz yaşayan herkes koçluk alabilir.

– Kariyerini çizmekte zorlanan bir öğrenci,

– Doktorasını yazarken bir türlü ilerleme kaydedemeyen bir akademisyen,

– İlişkisinin çıkmaza girdiğini düşünen bir kişi ya da bir çift,

– Geliştirmekte olduğu iş fikrinden ya da projeden emin olmak isteyen bir girişimci,

– Ekip üyeleriyle sorun yaşayan bir yönetici,

– Yöneticisiyle sorun yaşayan ya da yaptığı işten artık anlam bulamadığını düşünen bir çalışan,

– Yaşlı ebeveynine bakmakta zorlanan bir evlat,

– Büyük bir kayıp yaşadıktan sonra yaşamdaki yolunu kaybeden bir kişi örnek verilebilir. Varoluşçu koçluk bütünsel bir koçluk anlayışıdır. Kişinin sorunlarını kendi genel dünya görüşü konusunda bilinçlenerek çözebileceği üzerine temellenir. Bu nedenle yaşamın tüm alanlarındaki sorun ve tereddütler varoluşçu koçluğun alanına girer.  Kariyer koçluğu, iş koçluğu, ilişki koçluğu gibi ayrımlar yapmaz.

 

Koçluk sürecinde sizi ne bekliyor?

İlk seans durumun tanımlanarak netliğe kavuşması üzerine çalışılır. Hedefler belirlenir. Ardından danışan ile koç beraber çalışma şekli, çalışılacak konular ve süre gibi konuları karara bağlar. Daha sonraki seanslarda hedefler tek tek ele alınarak üzerlerine çalışılır.

Her koçluk süreci kendine özgüdür. Varoluşçu koçluk standart yöntemler uygulamaz, çünkü koç, danışanın hedefini belirlemesi ve karşısına çıkan sorunlara kendi stili, araçları, yetileri ve potansiyelleri ile çözüm yöntemleri ve eylem planı geliştirmesinde ve uygulamasında ona eşlik eder. Düzenli seanslar sayesinde uygulama sürecinin birlikte takip edilmesi, gözden geçirilmesi  ve gerektiğinde revize edilmesi sağlanır.

Süresi en az 3 seans olmak üzere ihtiyaca göre ilk seansın sonunda kararlaştırılır. İlk seans 1,5 saat, sonraki seanslar 45’er dakika sürer.  Seansların sıklığı ihtiyaca göre belirlenir. Daha yoğun çalışma gerektiğinde koç ile danışan bunu kararlaştırabilirler.

 

Varoluşçu koçluk kim tarafından verilmektedir?

Koçluk hizmeti Mahir Namur (özgeçmiş) tarafından verilmektedir.

Uzaktan Koçluk

Danışanın başka ülkede ya da şehirde bulunması durumunda skype aracılığıyla uzaktan koçluk da yapılabilir.

Zaman

Seans zamanları, danışan ve koçun ortaklaşa uygun zamanları göz önüne alınarak belirlenir. Seanslar zamanında başlar ve 45 dakika sürer. Geç gelinmesi durumunda, seans önceden belirlenmiş bitiş saatinde sonlanır. Gerekli durumlarda önceden kararlaştırılarak daha uzun seanslar yapılabilir.

İptal ve Değişiklikler

 Seansınızı, öncesinde planlanan gün ve saatten 72 saat öncesine kadar iptal edebilirsiniz veya değiştirmek isteyebilirsiniz. Son 72 saat içinde yapılan iptal ve değişiklik isteklerinde danışan gelmediği seansın ücretinden her koşul altında sorumlu olacaktır. Bu durum ile ilgili tek istisna, seansın aynı hafta içinde başka bir güne yeniden planlanabilmesidir. Ancak yoğun program nedeniyle bunun sıklıkla mümkün olmayabileceğini de belirtmek isteriz.

Gizlilik ve Diğer Etik Konular

Gizlilik ve diğer etik konularda Varoluşçu Akademi olarak, Türk Psikologlar Derneği ve The British Psychological Society’nin kural ve düzenlemelerine tabiyiz.

Koçluk bir ruh sağlığı hizmeti değildir. Koçluk hizmetine başvuran kişiler gerekli görüldüğünde uygun bir ruh sağlığı uzmanına (klinik psikolog, psikiyatrist gibi) yönlendirilecektir.

Lisan

Koçluğu Türkçe, İngilizce ve Almanca dillerinde almanız mümkündür.

Randevu almak için tıklayın.