Vaka Analizi Çalışması

Başvuru için tıklayın.

İçerik
12 hafta sürecek olan bu çalışmada tek bir vaka üzerine odaklanarak varoluşçu-psikanalitik kuramlar eşliğinde terapötik süreç ele alınacaktır. Eğitimde terapisitin danışan ile ilk karşılaşmasından başlayarak terminasyon sürecine kadar akış, yine varoluşçu ve analitik kuramlar eşliğinde konuşulacaktır. Eğitim boyunca her iki kuramda da temel kavramlar karşılaştırmalı olarak ele alınacaktır. Eğitimde esas amaç “bir akış içerisinde” terapötik süreci anlamlandırmak olacaktır. Eğitimde değinilecek ana kavramlar şunlardır:

 • Başlangıç, tanışma ve psikanalitik-varoluşçu ekollerle anamnez almaya başlamak
 •  Anamnezin süresi, başlangıç ve devam görüşmeleri arasındaki benzerlik ve farklar
 • Hayat çizelgesi, kuşaklar arası aktarım ve psikanalitik-varoluşçu bakış açısıyla genogram kullanımı
 • İçsel-Dışsal ve Dasein üzerinden bir mesele: Süreklilik
 • Çerçevenin netleştirilmesi- netleştirilememesi, danışanın çerçeveye yaklaşımı ve odada “birlikte var olmak”
 • Semptomu anlamak: Fenomenolojik çalışma ve kuramsal desteğin buluşması
 • Semptomu anlamak: Aktarım, karşı aktarım ve Dasein
 • Rüyaların odadaki yeri
 • Sürecin çetrefili: Anlamanın yetersizliği, varoluş alanı açmak, belirsizlikle kalmak, çözümsüzlükle kalmak
 • “Farkındalık”tan “Seçim”e: Özne olmak, otonomi, otantisite, ayrışma-bireyselleşme, kucaklama
 • Terapinin “Nonlineer” İşleyişi: Gerilemeler, danışan-terapist çatışmaları, yeniden ilişkinin kurumu
 • Sona yaklaşırken: Sonu konuşabilmek, planlamak, vedalaşmaya başlamak
 • Son terminasyon görüşmesi: Danışan ile gidenler ve terapist ile kalanlar

Eğitim Yeri, Tarihleri, Süresi ve Ücreti
Bu eğitim online olarak gerçekleştirilecektir. Her oturum 2 saat sürecektir ve Pazar günleri 11.00 ila 13.00 arasında gerçekleşecektir. Eğitim takvimi şu şekildedir:
12 Aralık 2021, 19 Aralık 2021, 9 Ocak 2022, 23 Ocak 2022, 6 Şubat 2022, 20 Şubat 2022, 13 Mart 2022, 20 Mart 2022, 3 Nisan 2022, 17 Nisan 2022, 8 Mayıs 2022, 15 Mayıs 2022

Eğitimin toplam ücreti 3.500TL’dir (KDV dahil). Peşin ödemede %10 indirim uygulanmaktadır. Aylık ödeme tercih edenler 7 eşit ödeme ile ödemelerini tamamlayabilirler (kayıt sırasında, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs).

Katılım koşulları
1- Bu eğitim gerekli bölümlerden mezun olmuş ve ruh sağlığı alanında çalışan katılımcılara ve alanda eğitimine halen devam eden yüksek lisans öğrencilerine açıktır.
2- Katılımcıların Varoluşçu Temel Analiz Eğitimi’nde en azından 1. yılı bitirmiş olması, bu ileri eğitimi destekleyici bir alt yapı sağlayacaktır. (Özel durumlar için ayrıca kontak kurulması ve değerlendirme sürecinin beklenmesi gerekir.)

Katılım kuralları
1- Her ne kadar etik sebeplerle değiştirilmiş ve kurgusal vakalar ele alınacak olsa da klinik duyarlılık gereği bu eğitimin hiçbir safhasında görüntülü veya sesli kayıt alınmasına onay verilmeyecektir.
2- Katılımcıların eğitim süresince kameralarının açık olması gerekmektedir.

Eğitmen:
Handan Süreyya Aysun Arıcan, Klinik Psikolog – Psikoterapist- Aday Psikanalist
Boğaziçi Üniversitesi’nde eğitim aldığı Çift Anadal programlarını “Onur Derecesi”yle bitirdikten sonra eğitimine İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’nda devam etmiştir. Öğrenciliği sırasında Boğaziçi Üniversitesi Psikobiyoloji Laboratuarı’nda gönüllü olarak çalışmış, çeşitli danışmanlık merkezleri, anaokullarında gözlem yapmış, gönüllü olarak hastanelerin yataklı psikiyatri bölümlerinde bulunmuştur. Aldığı diğer eğitimlerin yanı sıra Varoluşçu Akademi’de Varoluşçu Temel Analiz Eğitimi ve İleri Varoluşçu Terapiler Eğitimleri’ni tamamlamıştır. Son yıllarda yine Varoluşçu Akademi’de “İleri Eğitimler” kısmında ders vermektedir. Aysun Arıcan, görüşmelerini Psikanalitik-Varoluşçu yönelimle sürdürmekte olup özellikle dirençli depresyon, panik bozukluk, obsesif kompulsif bozukluk, psikotik özellikli duygu durum bozuklukları konularında çalışmaktadır. Süpervizyon çalışmalarına Dr Ferhat Jak İçöz ve Prof Frank Summers ile devam etmiştir. Görüşmelerine Prof Dr Kemal Sayar’ın yanında ve Varoluşçu Akademi’de sürdürmektedir. Diğer akademik çalışmalarının yanısıra Aysun Arıcan, psikanaliz eğitimine Chicago Center for Psychoanalysis’de psikanalist adayı olarak eğitimine devam etmektedir.

Eğitimde faydalanılabilecek destek okuma listesi
Deurzen, E. van. (1996). Everyday mysteries: Existential dimensions of psychotherapy. New York: Routledge Press.
Deurzen, E. van. & Adams, M. (2010). Skills in existential counseling and psychotherapy. London: Sage Publication.
Heidegger, M. (1927). Being and time. (K. H. Ökten, Translator). İstanbul: Agora Kitaplığı.
Laing, R. D. (1969a). The divided self: An existential study in sanity and madness. New York, Pantheon Books.
Mahler, M. S., Pine, F., ve Bergman, A. (1975). The psychological birth of the human infant: Symbiosis and Individuation. New York: Basic Books.
May, R. (1950). Meaning of anxiety. New York, Ronald Press Company.
McWilliams, N. (2011). Psychoanalytic diagnosis. New York, Guilford Press.
Merleau-Ponty, M. (1974). Phenomenology of Perception. London, Routledge Press.
Nietzsche, F. (1999). Thus spoke Zarathustra. New York, Dover Publications.
Ogden, T. H. (2009). Rediscovering psychoanalysis: Thinking and dreaming, learning and forgetting.  New York: Routledge Press.
Reiner, A. (2012). Bion and being: Passion and the creative mind. New York: Routledge Press.
Sable, P. (2000). Attachment and adult psychotherapy. New York, Jason Aronson Inc.
Winnicott, D. W. (1958). The capacity to be alone. International Journal of Psychoanalysis. 39:416-420.
Winnicott, D. W. (1969). The use of an object.  The International Journal of Psychoanalysis. 50:711-716.
Yalom, I. (1980).Existential Psychotherapy. New York: Basic Books.