Şevin Ayan Hakkında

Şevin Ayan, lisans eğitimini 2013 yılında İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde tamamladı. Ardından 2017 yılında yine İstanbul Üniversitesi Uygulamalı Psikoloji Yüksek Lisans programından mezun oldu. Yüksek Lisans tezini “Lomber Disk Hernisi Tanısı Almış Ve Dirençli Ağrıları Olan Erkek Hastaların Baba-Oğul İlişkisinin Projektif Yöntemlerle Değerlendirilmesi” üzerine yazdı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji ve Nöroşirurji Bölümlerinde 2014-2017 yılları arasında psikolog olarak çalıştı. 2015-2017 yılları arasında Varoluşçu Akademi’de Temel Varoluşçu Analiz Eğitimi’ni tamamladı ve Varoluşçu Psikoterapilerde İleri Aşamalar Eğitimi’ne devam etmektedir. 2018 yılı itibari ile Varoluşçu Akademi’de çalışmaktadır.