Özlem Leskay Hakkında

Özlem Leskay 2014 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden onur derecesiyle mezun olmuştur. Lisans eğitimi boyunca Bakırköy Ruh ve Sinir Hastanesi psikiyatri servisinde yetişkin alanında ve Kadıköy Koruyucu Ruh Sağlığı Merkezi’nde ise çocuk alanında gönüllü stajlarını tamamlamıştır. 2012 yılında Temel Varoluşçu Analiz eğitimine başlamış, 2014 yılında da bu eğitimi tamamlamıştır. Lisan eğitiminin ardından Okan Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji alanında Yüksek Lisans eğitiminde proje aşamasındadır.. Çocuklarla terapötik çalışmalar yapmakta ve haftanın belirli günlerinde bir anaokulunda ailelere çözüm odaklı danışmanlık vermektedir. Aile danışmanlığı kapsamında; okula başlama, tuvalet ve uyku alışkanlığı, boşanma, kardeş bekleme gibi süreçlere de destek vermektedir. Ayni zamanda Varoluşçu Akademi’de yetişkinlerle bireysel danışmanlık ve psikoterapi hizmetini varoluşçu bir zeminde sunmaktadır. Türk Psikologlar Derneği üyesi ve MMPI uygulayıcısıdır.