Oyun Kavramı, Oyunbazlık ve Yetişkin Hayatı

Başvurunuzu başlatmak için tıklayın.

Eğitim hakkında
Bu eğitimde ana amaç, psikoloji kuramları arasında önemi yer tutan ve çoğunlukla Çocuk Ruh Sağlığı içerisine sıkıştırılan “Oyun” kavramını yetişkin dünyası, günlük hayat ve ruh sağlığı bakış açısıyla yeniden ele almaktır. “Oyun” kavramını anlamadan varoluşsal ve analitik yollarla insanı anlamak sınırlı bir deneyim haline gelmektedir. Gelişimsel ve ilk anlamıyla “dünyayı tanımanın” ve “dünya içinde yer almanın” yegâne yöntemi olan “Oyun”, aslında yetişkinin hayatında da gelişmeye devam eden önemli bir yetimizdir. Bugün seans odalarında karşılaştığımız her türlü meselenin, adlandırılmış halleriyle depresyon, kaygı bozuklukları, ilişkisel sorunlar ve psikozun yetişkin dünyasında açılması umut edilen “Oyun Alanları”nın daralması ve yetişkin “Oyunbazlığı” nın sıkışması ile ilgisi ele alınacaktır. 

Eğitmenler

Eğitmen: Handan Süreyya Aysun Arıcan

Boğaziçi Üniversitesi’nde eğitim aldığı çift anadal programlarını onur derecesiyle bitirdikten sonra eğitimine İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji yüksek lisans programında devam etmiştir. Öğrenciliği sırasında Boğaziçi Üniversitesi psikobiyoloji laboratuarında gönüllü olarak çalışmış, çeşitli danışmanlık merkezleri, anaokullarında gözlem yapmış, gönüllü olarak hastanelerin yataklı psikiyatri bölümlerinde bulunmuştur. Görüşmelerini Psikanalitik-Varoluşçu yönelimle sürdürmekte olup özellikle dirençli depresyon, panik bozukluk, obsesif kompulsif bozukluk, psikotik özellikli duygu durum bozuklukları konularında çalışmaktadır. Dr Axel Wurtz ile başlayan süpervizyon süreçlerine Dr Ferhat Jak İçöz ve Prof Frank Summers ile uzun yıllardır devam etmektedir. Görüşmelerine Prof Dr Kemal Sayar ve Varoluşçu Akademi’de devam etmektedir. Aysun Arıcan, Psikanaliz eğitimine Chicago Center for Psychoanalysis’de eğitimine devam etmektedir.

Yardımcı Eğitmen: Begüm Ceren Yüksel

Begüm Ceren Yüksel, klinik psikolog, bağımlılık danışmanı ve psikoterapisttir. Terapilerini bireysel formatta gerçekleştirmektedir. Terapide psikodinamik yönelimi benimsemiştir. Begüm Ceren Yüksel, Bahçeşehir Üniversitesi’nde okuduğu çift ana dal programlarından bölüm derecesi ile mezun olduktan sonra uzmanlığını aynı üniversitede Klinik Psikoloji alanında tam burslu olarak tamamlamıştır. Eğitimi süresince psikodinamik-psikanalitik ve varoluşçu terapi üzerine süpervizyon almıştır. Yüksel, lisans ve yüksek lisans eğitimleri sırasında psikiyatri ve bağımlılık alanında stajlarını gerçekleştirmiştir. Sigara, Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavisi Programı Uygulayıcı Eğitimi, Travma Tedavisinde Uzun Süreli Alıştırma Tekniği’nin Kullanımı, Bağımlılık Danışmanlığı ve Mindfulness Temelli Stres Azaltma Programı eğitimlerini almıştır. An itibariyle Varoluşçu Analiz Eğitimi ve Felsefi Psikoterapi Nasıl Yapılır? Psikanalitik ve Varoluşçu Okuma Grubu’na devam etmektedir. Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi’nde psikolog olarak 2019-2020 yıllarında çalışmış ve an itibariyle danışanları özel bir klinikte yüz yüze ve online olarak görmektedir. Begüm Ceren Yüksel’in terapi sürecinde sıklıkla çalıştığı konular: Bağımlılık, İlişkisel sorunlar, Yeme Bozuklukları, Kaygı, Depresif duygu durum, Kayıp ve yas süreçleri

Eğitim İçeriği:

1. Oturum

Bu oturumda temel kuramlar üzerinden “Oyun” kavramı ele alınacaktır. Oturum farklı bakış açılarıyla “Oyun” kavramının ele alınması ve sorgulanması, günlük akış, ruh sağlığı üzerindeki etkisi ve terapi odasındaki muhtemel açılımları anlamlandırabilmek üzerine kuruludur. Erikson, Piaget, Vygotsky, Winnicott, Bion, Freud, Mahler, Heidegger, Merleau-Ponty, Laing, Deurzen başta olmak üzere düşünürlere yer verilecektir.

Ana başlıklar:

– Gelişimsel bakış açısıyla “Oyun”: Zihin- Zaman- İlişkisel Alan etkileşimini anlamak

– Analitik bakış açısıyla “Oyun”: Oyunbaz zihin, yetişkinlik, psişe

– Varoluşsal bakış açısıyla “Oyun”: Muhtemel bir “Oyun” alanı olarak Dasein, Fırlatılmak, Ontolojik Kaygı, Tortulaşma, Yutulma-İçe Çökme- Taşlaşma’nın “Oyunbazlık”a etkisi

– Oyun: Dört Dünya Kavramı ve Fenomenoloji

2. Oturum

Bu oturumda eğitimin ilk kısmında ele alınmış teorik bilgiler, kurgulanmış-uyarlanmış vaka örnekleri üzerinden incelenecektir. Oturumun ana amacı Psikanalitik-Varoluşçu temeller üzerinde klinisyenlerin olgu analizlerini genişletmeye yardımcı olmaktır. Oyun kavramının yetişkin hayatındaki yeri, seans odasında nasıl ele alınabileceği ve psikoterapinin nasıl “Oyun” kavramından daha fazla faydalanabileceği ana amaç olacaktır.

Ana başlıklar:

– Danışanı Anlamak: Kurulamamış, bozuk veya “Taşlaşmış” Oyunlar

– Terapisti Anlamak: Terapistin “Oyunbazlık”ı, Odaya “Fırlatılmak” ve “Temas”

– Yetişkin Terapisi ve Oyun Kavramı: Kurgusal Örnek

– Çift Terapisi ve Oyun Kavramı: Kurgusal Örnek

– Aile Terapisi ve Oyun Kavramı: Kurgusal Örnek

Eğitim takvimi
26-27 Haziran 2021 11.00-13.15

Kimler katılabilir?
Ruh sağlığı alanları 4. sınıf öğrencileri, aynı alandan lisans derecesiyle mezun olanlar, ruh sağlığı alanları yüksek lisans programlarında halen öğrenci olanlar veya mezunu olanlar.

Ücret
500TL (KDV dahil)

BAŞVURU FORMU

Varoluşçu Terapi Formasyonu (VTF) için kredi değeri
5 saat