Felsefi Psikoterapi Nasıl Yapılır? Psikanalitik ve Varoluşçu Okuma Grubu

Bu eğitim grubu, Temel Varoluşçu Analiz Eğitimi’nde okuduğumuz varoluşçu felsefe ve teorilerin, psikanalitik teoriler ve okumalar ile harmanlanması amaçlanarak hazırlanmıştır. Psikanalitik kuramları varoluşçu analiz okumaları üstünden tekrar yorumlamak, iki alanın sıklıkla kesişen yanlarını ve insanı ele alışındaki farklılıkları görmeyi hedeflemektedir. 

Okuma grubu, belirtilen görüşmelerde aşağıdaki okumaların ele alınmasıyla başlayacaktır. Eğitimin ilk kısmı, psikanalitik okumaların ele alınması, bahsedilen teorinin açılımı ve değerlendirilmesi ile, ikinci kısmı ise bu okumaların ve teorilerin, varoluşçu teoriler ve kavramlar ile örtüşen ve ayrışan yanlarının birlikte değerlendirilmesini hedeflemektedir.

Gerek psikanalitik çalışmaların, gerekse varoluşçu çalışmaların ortak noktası olarak var olmak, otantiklik, kendilik/ego işlevleri, analitik ve varoluşçu açıklamalarla savunma kavramları karşılaştırmalı bu okuma grubunda öncelikli olarak ele alınacaktır. Özellikle dört dünyada var olmak, seçimler, yutulma, taşlaşma, içe çökme, varoluşsal kaygı, özgürlük, cesaret gibi kavramların, analitik okumalar ile desteklendiği tarafları vurgulamak amaçlanmaktadır.

Eğitimde PPT sunumları ve gizlilik prensiplerinden dolayı ses kaydı yapılmayacaktır.

Eğitim günü, zaman ve yeri
Toplam 14 buluşmada gerçekleşecek eğitim, Pazar günleri 11.00-14.00 arasında Varoluşçu Akademi Zoom hesabı üzerinden uzaktan gerçekleştirilecektir.

Toplam 42 saat eğitim gerçekleştirilecektir. Bu saatler Varoluşçu Terapi Formasyonu için sayılacaktır.

Buluşma tarihleri
Eğitim şu takvimi takip edecektir:
13.12.20, 27.12.20, 10.01.21, 24.01.21, 7.2.21, 21.2.21, 7.3.21, 21.3.21, 4.4.21, 18.4.21, 2.5.21, 9.5.21 (bayram tatili nedeniyle bir hafta erken buluşma), 30.5.21, 13.6.21

Ücret ve ödeme seçenekleri
Eğitimin toplam ücreti 3.500TL’dir (KDV dahil). Dileyen katılımcılar eğitim ücretini 7 ödemede iletebilirler (kayıt sırasında, 10 Aralık 2020, 10 Ocak 2021, 10 Şubat 2021, 10 Mart 2021, 10 Nisan 2021, 10 Mayıs 2021). Peşin ödemek isteyen katılımcılara %10 oranında bir indirim sağlanacaktır. Peşin ödemelerin eğitim başlamadan tamamlanması gerekmektedir.

Başvuru
Bu eğitim Temel Varoluşçu Analiz Eğitimi’ni bitirmiş veya ikinci senesine geçmiş kişilere açıktır. Eğitimi katılmak için İngilizce bilme zorunluluğu yoktur. Başvuru formu için tıklayın.

Başvurusu kabul edilen adayların kayıtları ilk ödemenin alınması ve iletilecek formların imzalanmasını takiben kesinleştirilecektir.

Eğitimin kuramsal çerçevesi ve çalışılacak metinler

  1. Oturum: Bağlanma
    Bowlby, J. (1969). Attachment and the loss. New York, Basic Books.
    Bowlby, J. (1988). A secure base: Clinical Implications of attachment theory. London, Routledge Press.
    Bowlby, J. (2008). The making and breaking of affectional bonds. New York, Routledge Press.

2. Oturum: Melanie Klein
Klein, M. (1946). Notes on some schizoid mechanisms. International Journal of Psychoanalysis. 27: 99-110.
Klein, M. (1948). A contribution to the theory of anxiety and guilt. The International Journal of Psychoanalysis. 29:114-123. 

3. Oturum: Melanie Klein
Klein, M. (1952). The origins of transference. The International Journal of Psychoanalysis. 33:433-438.
Klein, M. (1958). On the development of mental functioning. The International Journal of Psychoanalysis. 39:84:90.

4. Oturum: Melanie Klein
Klein, M. (1958). On the development of mental functioning. The International Journal of Psychoanalysis. 39:84:90.
Klein, M. (2002). Some theoretical conclusions regarding the emotional life of the infant.  In:  Joan Riviere (Ed). Developments in psychoanalysis. (sf: 198-236). New York, Karnac Books.

5. Oturum: Donald W. Winnicott
Winnicott, D. W. (1958). The capacity to be alone. International Journal of Psychoanalysis. 39:416-420.
Winnicott, D. W. (1960). The theory of parent infant relationship. International Journal of Psychoanalysis. 41:585-595.
Winnicott, D. W. (1965a). The Family and Individual Development. London: Tavistock Publications.

6. Oturum: Donald W. Winnicott
Winnicott, D. W. (1965b). Ego integration in child development. In: D. W. Winnicott. The Maturational Process and Maturating Environment: Studies in the Theory of Emotional Development. (56-63). London: The Hogarth Press and the Institute of Psychoanalysis.
Winnicott, D. W. (1969). The use of an object.  The International Journal of Psychoanalysis. 50:711-716.
Winnicott, D. W. (1971). Playing and reality.  New York, Routledge Press.

7. Oturum: Margaret Mahler
Mahler, M. S., Pine, F., & Bergman, A. (1975). The psychological birth of the human infant: Symbiosis and Individuation. New York, Basic Books

8. Oturum: Wilfred Bion
Bion, W. (1962). The psychoanalytic study of thinking. International Journal of Psychoanalysis.
Bion, W.  (1963). Elements of psychoanalysis. London, Heinemann.

9. Oturum: Rüyalar
Schneider, J. A. (2010). From Freud’s dream work to Bion’s work of dreaming: The changing conception of dreaming in psychoanalytic therapy. International Journal of Psychoanalysis. 91:3:521-543.Symington, J. & Symington, N. (1996). The clinical thinking of Wilfred Bion. New York, Brınner Routledge Press.

10. Oturum: Çatışma ve gelişim
Riviere, J. (1952). On the genesis psychical conflict in earliest infancy. In: Joan Riviere (Ed.), Developments in psychoanalysis (pp: 37-66). London, The Hogarth Press Ltd.
Heimann, P. (1952). Certain functions of introjection and projection in early infancy. In: Joan Riviere (Ed.), Developments in psychoanalysis (pp: 122-198). London, The Hogarth Press Ltd.

11. Oturum: Kendilik Psikolojisi ve İlişkisel Çalışmalar
Summers, F. (1997). An object relations model of the therapeutic action of psychoanalysis. Contemporary Psychoanalysis. 33:411-428.
Summers, F. (2005). Self-creation: Psychoanalytic therapy and the art possible. Hillsdale, The Analytic Press.
Summers, F. (2012). Creating new ways of relating. Psychoanalytic Dialogues. 22:413-161.

12. Oturum: Sigmund Freud’a Dönüş
The neuropsychosis of defence- 1894 paper
Further remarks on the neuropsychosis of defence- 1896 paper
Obsessions and Phobias -1895 Paper
Sexuality in the aetiology of the neurosis- 1898 paper
Jokes and the relation to unconscious- 1905 paper

13. Oturum: Sigmund Freud’a Dönüş
Some general remarks on hysterical attacks- 1909 paper
Analysis of a phobia in a five year old boy- 1909 paper
Five lectures on psychoanalysis- 19010 paper
A note on the unconscious in psychoanalysis- 1912 paper

14. Oturum: Sigmund Freud’a Dönüş
Repression -1915 paper
The Unconscious- 1915 paper
A connection between symbol and symptom- 1916 paper
Group psychology and the analysis of ego – 1921 paper

Psikanalitik okumalar, aşağıdaki varoluşçu düşünürlerin teorileri eşliğinde değerlendirilecektir:
– Soren Kierkegaard 
– Karl Jaspers
– Viktor E. Frankl
– Martin Heidegger 
– Friedrich Nietzsche
– Jean-Paul Sartre 
– Irvin Yalom
– Martin Buber
– Paul Tillich
– Rollo May 
– R.D. Laing
– Emmy van Deurzen

Eğitmenler

Handan Süreyya Aysun Arıcan
Boğaziçi Üniversitesi’nde sürdürdüğü lisans eğitimi süresince çeşitli anaokulları, hastane, psikiyatri muayenehanesi ve danışmanlık merkezlerinde devam ettiği zorunlu stajlarının yanısıra yaklaşık iki yıl Boğaziçi Üniversitesi Psikobiyoloji Laboratuarı ve bir yıl da Boğaziçi Üniversitesi Anaokulu’nda çeşitli gözlem, deney ve akademik okuma gruplarına katıldı.  Okuduğu çift-anadal programlarından onur derecesiyle mezun olduktan sonra, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji Yüksek Lisans eğitimini aldı. İki yıl süren Varoluşçu Psikoterapi Temel Eğitimi’ni aldıktan sonra bir yıl İleri Varoluşçu Terapiler Eğitimi’ne devam etti. Ulusal kongre ve konferanslarda yaptığı konuşmaların yanısıra, 2019 Mayıs’ta Arjantin’de I. Uluslararası Varoluşçu Terapiler Kongresi’nde “Psikotik Özellikli Duygu Durum Bozuklukları ile çalışmak” konusunda sunumda bulundu. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınevi’nden yakın zamanda çıkacak olan “Çift Terapisinde Müdahaleler” konulu kitapta bulunan Obsesif Kompulsif Bozukluk ile çalışmak konulu bölümü gözlem ve deneyimleriyle şekillendirerek yazdı. Dr Ferhat Jak İçöz ile birlikte editörlüğünü üstlendikleri “Psikoterapide Tutmak” konulu kitap çalışmaları devam etmekte olan Aysun Arıcan,  özellikle dirençli depresyon, psikotik özellikli duygu durum ve kaygı bozuklukları, obsesif kompulsif bozukluk alanında çalışmakta ve görüşmelerini Prof Dr Kemal Sayar’ın ile  Varoluşçu Akademi’de sürdürmektedir. Dr. Ferhat Jak İçöz ve Prof. Frank Summers’tan uzun süredir düzenli süpervizyon desteği görerek görüşmelerini süren Aysun,  “Chicago Center for Psychoanalysis and Psychotherapy” üyesidir ve çalışmalarına birey, çift, aile alanında devam etmektedir. 

Dilan Tepret (yardımcı eğitmen)
Dilan Tepret 2016 yılında, tam başarı bursu ile okuduğu Psikoloji bölümünden onur derecesiyle mezun olmuştur. 2019 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programını tamamlayarak Klinik Psikolog unvanını almıştır. 2017-2018 yılları arasında klinik görüşmelerini Prof. Dr. Sibel Mercan süpervizörlüğünde gerçekleştirmiştir.
2016-2018 yılları arasında Varoluşçu Akademi’de Temel Varoluşçu Analiz ve Logoterapi Eğitimi’ni tamamlamıştır. 2017-2019 yılları arasında Gestalt Kişisel Gelişim Programı’ndaki (Doç. Dr. Hanna Nita Scherler ile) eğitimini tamamlamıştır. 2018 yılı itibariyle Varoluşçu Akademi bünyesinde ergenlerle ve yetişkinlerle çalışmaya devam etmektedir. 2019 yılı itibariyle Boğaziçi Üniversitesi Sarıtepe Öğrenci Destek Birimi’nde Klinik Psikolog olarak çalışmaktadır